Leidende principes geven richting aan het sociaal domein

De gemeente Utrecht heeft ze, de gemeente Ede heeft ze, steeds meer gemeenten hebben ze: leidende principes. De variëteit van leidende principes is groot: niemand is normaal, ruimte voor de professional, één gezin één plan één regisseur, problemen zoveel mogelijk voorkomen, vertrouwen, eenvoud…  In deze handreiking krijg je antwoord op de vraag wat leidende principes zijn. En vooral: hoe werk je er op een zinvolle manier mee?

Omslag publicatie leidende principes geven richting
Titel: 
Leidende principes geven richting aan het sociaal domein
Auteur: 
Salomé, L., K. Sok
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
11 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Wil je met andere gemeenten uitwisselen over hoe je deze leidende principes als effectief sturingsinstrument inzet? Je kunt hierbij denken aan het uitwisselen van vragen en goede praktijkvoorbeelden of ervaringen delen over het doorvertalen van de principes naar inkoop. Neem contact op met Lieke Salomé voor de mogelijkheden.