Lieke Salomé

Lieke Salome
Functie: 
senior adviseur en onderzoeker
E-mailadres: 
l.salome@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 18

Lieke Salomé is actief in de versterking van de transformatie van de jeugdhulp en sturing. Ondersteuning van gemeenten in hun rol, het sturen op kwaliteit en de maatschappelijke resultaten zijn hierbij relevante thema's. Daarnaast is zij projectleider van de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ). De AOJ monitor is een instrument om samenwerkingsverbanden passend Onderwijs en gemeenten te helpen op een duurzame en effectieve manier samen te werken. 

Expertise: sturen op kwaliteit, transformatie jeugdhulp, outcome, monitoren