Onderwijs-zorgarrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement (oza) is een integrale samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Dit is altijd maatwerk. In dit dossier vinden onder meer gemeenten, schoolbesturen, jeugdhulporganisaties en samenwerkingsverbanden informatie over oza's. Ook kunt u meer lezen over de rol van samenwerkingspartners, ouders en kinderen.

Maatwerk bij complexe zorgvragen

Voorbeelden uit de praktijk

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar niet voor ieder kind is de toegang tot onderwijs vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt dat een chronische ziekte, een handicap of psychische problematiek flinke uitdagingen kan geven.

Vaak is er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk dan gedacht. Deze publicatie beschrijft drie praktijkvoorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs die dat laten zien.

A3-plaat: Samen kom je verder!

Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met de gemeente Amstelveen een samenwerkingsplaat ontwikkeld. 

Met behulp van de plaat kunnen de intern begeleider en jeugdhulpverlener afspraken met elkaar maken over hun samenwerking, daarover in gesprek blijven én daarop terugkijken.

Ondersteuning van het NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt, in samenwerking met partners in het veld, op verschillende manieren bij het (verder) ontwikkelen en borgen van onderwijs-zorgarrangementen.

Denk aan het ontwikkelen van kennis en tools, advies op maat, en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies