Voor- en vroegschoolse educatie (vve): in het kort

Voor- en vroegschoolse educatie is er voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Het gaat om kinderen tussen 2,5 en 6 jaar die een risico hebben op een onderwijsachterstand. Door vroeg- en voorschoolse educatie kunnen ze beter van start aan het begin van de basisschool.

Peuters en kleuters die extra ondersteuning krijgen, halen een deel van hun achterstand in voordat ze naar groep 3 gaan. Kinderen die geen extra steun krijgen en met een achterstand beginnen in groep 3, hebben daar vaak hun hele leven last van. Ze stoppen eerder met school en hebben meer kans op een lagere opleiding, armoede en een slechtere gezondheid.

Wat speelt er nu?

Door de sluiting van scholen tijdens de lockdown is duidelijk geworden hoe belangrijk school is. Scholen wijzen op toenemende onderwijsachterstanden bij kinderen.