Armoede

Als een gezin in armoede leeft, kan dat invloed hebben op het opgroeien van kinderen. De leefwereld van kinderen die in armoede opgroeien is vaak kleiner dan die van kinderen van welvarende ouders. Ook zorgt armoede bij ouders en kinderen voor veel stress. Armoede heeft invloed op de vrijetijdsbesteding, schoolprestaties en gezondheid van kinderen.

Uitgelicht