Cijfers over jeugdwerkloosheid

Aantal werkloze jongeren

In 2023 was 8,2 procent van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. Dat is een stijging ten opzichte van 2022, maar nog wel lager dan in 2021. In 2022 was 7,6 procent van de werkzoekende jongeren werkloos. In 2021 ging het om 9,3 procent.

Ondanks de stijging van het percentage werkloze jongeren in 2023 is over de laatste tien jaar het aandeel werkzoekende jongeren wel geleidelijk gedaald. In 2014 ging het om bijna 13 procent en in 2023 om 8,2 procent.  In 2022 lag het werkloosheidspercentage onder jongeren lager dan ooit met 7,6 procent. In 2020 en 2021 was er ook sprake van een stijging in werkloosheid onder jongeren. Deze stijging kwam toen vermoedelijk door de coronapandemie, maar er waren toen ook nog steeds minder jongeren op zoek naar werk dan in 2014 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024).

Grafiek Jeugdwerkloosheid onder jongeren

Gegevens in een tabel

Jeugdwerkloosheid onder jongeren

Jaar Alle jongeren Met startkwalificatie Zonder startkwalificatie
2014 12,7% 9,2% 17,3%
2015 11,3% 7,7% 15,9%
2016 10,8% 7,6% 14,9%
2017 8,9% 6,3% 12,3%
2018 7,2% 5,1% 9,9%
2019 6,7% 4,9% 9,2%
2020 9,1% 7,5% 11,4%
2021 9,3% 7,3% 12,5%
2022 7,6% 6,1% 10,1%
2023 6,5% 8,2% 11,0%

Jongeren zonder startkwalificatie

Jongeren zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau, zijn over de jaren heen vaker werkloos dan jongeren met een startkwalificatie. In 2023 was van de jongeren zonder startkwalificatie 11 procent werkloos. Dit is een stijging ten opzichte van 2022, toen 10,1 procent werkloos was. Van de jongeren met een startkwalificatie was in 2022 6,5 procent werkloos. Ook dit is een stijging ten opzichte van 2022: toen ging het om 6,5 procent (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024).

Werkloosheid naar herkomst

Werkloosheid komt het meeste voor onder jongeren die buiten Europa zijn geboren (migranten) en jongeren die in Nederland geboren zijn maar waarvan de ouders buiten Europa zijn geboren (tweede generatie). In 2023 gaat het om respectievelijk 13,3 procent en 10,5 procent van de 15- tot 25-jarigen. Onder jongeren met een Nederlandse achtergrond die in Nederland zijn geboren en waarvan ook de ouders in Nederland zijn geboren, gaat het om 6,9 procent die op zoek is naar betaald werk.

Tot de buiten-Europese landen vallen de grote herkomstlanden Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Cariben en Indonesië.

Ondanks de stijging in 2023 is de afgelopen tien jaar het werkloosheidspercentage onder de bevolking van 15 tot 25 jaar gedaald. Het werkloosheidspercentage onder de bevolking van 15 tot 25 jaar daalt. Dat geldt voor alle herkomstgroepen. Tien jaar geleden (2014) was 13,7 procent van de werkzoekende jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. In 2023 is dit gedaald naar 8,2 procent. Onder jongeren die zelf buiten Europa zijn geboren is het percentage werklozen gedaald van van 25 procent naar 13,3 procent. Onder de tweede generatie jongeren waarvan de ouders buiten Europa zijn geboren is het percentage gedaald van 24,1 procent in 2014 naar 10,5 procent in 2023.

Jongeren zonder werk en opleiding

Jongeren die geen werk hebben en ook geen onderwijs volgen, worden aangeduid als NEET-jongeren. NEET staat voor 'Not in Education, Employment, or Training'. In 2018 waren er in Nederland bijna 233.000 NEET-jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Dat is ongeveer 10 procent van alle 16- tot 27-jarigen. In de onderstaande figuur is te zien hoeveel NEET-jongeren er per arbeidsregio waren in 2018.

Of een jongere in een situatie zonder werk of opleiding terechtkomt, hangt af van veel factoren. Maar sommige jongeren met een bepaalde achtergrond worden vaker NEET dan anderen. Dit is te zien in onderstaande figuur.

Over deze cijfers

De cijfers over jongeren zonder werk en opleiding zijn berekend door het NJi met behulp van microdata van CBS. Hierbij zijn verschillende gegevens geanalyseerd over de arbeid, onderwijs en zorg van jongeren in de periode 2010-2018. Voor meer informatie over deze analyse kun je mailen naar t.tuenter@nji.nl.

Werkzoekende jongeren per gemeente

Wil je weten wat het aandeel werkzoekende jongeren in jouw gemeente is? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Werkzoekende jongeren per gemeente

Definitie

Alle 15- tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste twaalf uur per week of op zoek zijn naar een baan van ten minste twaalf uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal twaalf uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn, en activiteiten ontplooien om werk van minstens twaalf uur per week te vinden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in 2022 overgegaan op een nieuwe herkomstindeling ter vervanging van wat eerder bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd.

Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. De hoofdindeling westers en niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. De veelvoorkomende immigratielanden zijn Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Cariben en Indonesië. Deze vallen in de nieuwe indeling in de categorie 'buiten Europa'.  

Meer informatie

Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud