Cijfers over voortijdig schoolverlaten

Aantal voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2021-2022 waren er 30.242 nieuwe voortijdig schoolverlaters, ruim 2 procent van alle leerlingen en studenten tot 23 jaar. Dat zijn 6.000 leerlingen en studenten meer dan het jaar ervoor. Dit is het hoogste aantal in 10 jaar. In 2020-2021 ging het om 24.385 nieuwe schoolverlaters; bijna 2 procent van alle leerlingen. De stijging is het grootst onder studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (Ministerie van OCW, 2023).

Grafiek Percentage voortijdig schoolverlaters per schooljaar

Percentage voortijdig schoolverlaters per schooljaar 

Schooljaar Percentage
2010- 2011 2,97
2011- 2012 2,76
2012- 2013 2,09
2013- 2014 1,94
2014- 2015 1,81
2015- 2016 1,70
2016- 2017 1,75
2017- 2018 1,74
2018- 2019 2,00
2019-2020 1,72
2020-2021 1,88
2021-2022 2,34

Percentage voortijdig schoolverlaters in vo en mbo

In 2021-2022 hebben 25.217 mbo-studenten zonder diploma het onderwijs verlaten. Dit is ruim 6 procent van het totaal aantal  studenten. Een jaar eerder ging het om ongeveer 5 procent. Volgens scholen en gemeenten komt de stijging door verlies van motivatie tijdens de coronapandemie. Mbo-onderwijs was voornamelijk online. Ook de krappe arbeidsmarkt heeft veel studenten verleid om te gaan werken. In het voortgezet onderwijs is het percentage gestegen van 0,4 naar 0,5 procent (Ministerie van OCW, 2023). 

Grafiek Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort

Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort 

Schooljaar Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs
2010-2011 1,1 7,3
2011-2012 0,9 6,9
2012-2013 0,6 5,7
2013-2014 0,5 5,2
2014-2015 0,5 5,0
2015-2016 0,4 4,6
2016-2017 0,5 4,6
2017-2018 0,5 5,1
2018-2019 0,5 5,4
2019-2020 0,4 4,6
2020-2021 0,4 4,9
2021-2022 0,5 6,4

Voortijdig schoolverlaters per gemeente

Wil je weten wat het aandeel voortijdig schoolverlaters is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Voortijdig schoolverlaters per gemeente

Definitie

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau 2. Dat betekent dat een jongere na het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. Leerlingen die na het behalen van een vmbo-diploma geen onderwijs meer volgen en geen werk hebben, zijn daarom als voortijdig schoolverlater gedefinieerd. Dat geldt ook voor jongeren die met een diploma op mbo-niveau 1 het onderwijs verlaten en geen werk vinden. Ook leerlingen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven, vallen onder de voortijdig schoolverlaters.

Meer informatie

Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud