Cijfers over voortijdig schoolverlaten

Aantal voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2022-2023 waren er 30.245 nieuwe voortijdig schoolverlaters, ruim 2 procent van alle leerlingen en studenten tot 23 jaar. Ten opzichte van 2021-2022 is dit aantal stabiel gebleven. Veruit de grootste groep voortijdig schoolverlaters bestaat uit mbo-studenten. Van de 30.245 studenten zaten 24.767 op het mbo (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2024).

Grafiek Percentage voortijdig schoolverlaters per schooljaar

Gegevens in een tabel

Percentage voortijdig schoolverlaters per schooljaar 

Schooljaar Percentage
2010- 2011 2,97
2011- 2012 2,76
2012- 2013 2,09
2013- 2014 1,94
2014- 2015 1,81
2015- 2016 1,70
2016- 2017 1,75
2017- 2018 1,74
2018- 2019 2,00
2019-2020 1,72
2020-2021 1,88
2021-2022 2,37
2022-2023 2,38

Percentage voortijdig schoolverlaters in vo en mbo

In 2022-2023 hebben 24.767 mbo-studenten zonder diploma het onderwijs verlaten. Dit is 6,53 procent van het totaal aantal studenten. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan dat van 2021-2023 (6,43 procent), maar wel aanzienlijk hoger dan 2021-2021. Toen verliet 5 procent van de mbo-studenten het onderwijs zonder diploma. In het voortgezet onderwijs is het percentage iets gestegen, van 0,48 in 2021-2022 naar 0,54 procent in 2022-2023 (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2024).

Grafiek Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort

Gegevens in een tabel

Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort 

Schooljaar Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs
2010-2011 1,1 7,3
2011-2012 0,9 6,9
2012-2013 0,6 5,7
2013-2014 0,5 5,2
2014-2015 0,5 5,0
2015-2016 0,4 4,6
2016-2017 0,5 4,6
2017-2018 0,5 5,1
2018-2019 0,5 5,4
2019-2020 0,4 4,6
2020-2021 0,4 4,9
2021-2022 0,5 6,4
2022-2023 0,5 6,5

Voortijdig schoolverlaters per gemeente

Wil je weten wat het aandeel voortijdig schoolverlaters is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Voortijdig schoolverlaters per gemeente

Definitie

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau 2. Dat betekent dat een jongere na het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. Leerlingen die na het behalen van een vmbo-diploma geen onderwijs meer volgen en geen werk hebben, zijn daarom als voortijdig schoolverlater gedefinieerd. Dat geldt ook voor jongeren die met een diploma op mbo-niveau 1 het onderwijs verlaten en geen werk vinden. Ook leerlingen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven, vallen onder de voortijdig schoolverlaters.

Meer informatie

Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud