Cijfers over werkende ouders

Arbeidsdeelname van ouders

Grafiek Arbeidsdeelname ouderparen met minderjarige kinderen in 2018

Arbeidsdeelname ouderparen met minderjarige kinderen in 2018

Arbeidsdeelname Percentage
Beide voltijd 11%
Eén voltijd, één deeltijd 58%
Beide deeltijd 9%
Eén voltijd, één geen werk 19%
Eén deeltijd, één geen werk 4%
Beide geen werk 3%

In 2018 werkt bij meer dan de helft (58 procent) van de paren met minderjarige kinderen de ene partner fulltime en de andere parttime. Bij 15 procent van de paren met minderjarige kinderen werkt één partner voltijds, terwijl de ander niet werkt. Die paren bestaan meestal uit een man met en een vrouw zonder betaald werk.

Kleiner van omvang is het aantal paren waarbij beide ouders voltijds (11 procent) of beide in deeltijd werken (9 procent). Bij 3 procent van de paren met minderjarige kinderen hebben beide ouders geen betaald werk (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Gevolgen ouderschap voor werk

Grafiek Werkpatroon ouderparen met en zonder kinderen in 2017

Werkpatroon ouderparen met en zonder kinderen in 2017

Werkpatroon Met minderjarige kinderen Zonder minderjarige kinderen
Vrouw voltijd, man niet 2,3% 2,1%
Vrouw voltijd, man deeltijd 2,3% 2,4%
Man werkt, vrouw niet 16,9% 10,5%
Man voltijd, vrouw deeltijd 57,0% 35,5%
Beide voltijd 10,9% 39,0%
Beide deeltijd 8,2% 5,0%
Beide niet werkend 2,3% 1,9%

De aanwezigheid van minderjarige kinderen in een gezin heeft vooral gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Bij circa 17 procent van paren met minderjarige kinderen werkt in 2017 de moeder niet en de vader fulltime. Bij paren zonder minderjarige kinderen is dat 10,5 procent. Wanneer de vrouw wel werkt is het bij paren met minderjarige kinderen vaker in deeltijd, terwijl de man voltijds werkt. Bij paren met minderjarige kinderen is dat in 57 procent van de gevallen; bij paren zonder minderjarige kinderen is het 35,5 procent. Bij ruim 2 procent van de gezinnen met thuiswonende kinderen werkt de vrouw voltijd en de man deeltijd; bij eenzelfde percentage werkt de vrouw en de man niet.

De gevolgen van de geboorte van een kind voor de arbeidsduur verschilt ook tussen mannen en vrouwen. De afgelopen tien jaar is hier wel een verschuiving in te zien, maar nog steeds passen vrouwen veel vaker dan mannen hun werkpatroon aan na de komst van een kind. Ruim 92 procent van de mannen blijft na de geboorte dezelfde hoeveelheid uren werken of gaat meer uren werken. Van de vrouwen blijft 58 procent gelijke uren werken, gaat 28 procent minder werken en stopt circa 10 procent met werken.

Deze gegevens komen uit de Enquête Beroepsbevolking, die het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceren (Portegijs & van den Brakel, 2018).

Meer informatie over gebruikt onderzoek:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud