Scheiding: in het kort

Een scheiding van ouders heeft invloed op de kinderen. Vaak hebben kinderen al langere tijd last van spanningen thuis. Wat betekent het voor een kind als de ouders gaan scheiden? En wat zijn de gevolgen van een scheiding? Denk daarbij aan zowel de praktische gevolgen – een andere woonsituatie – als aan de emotionele gevolgen.

Een scheiding is ingrijpend voor kinderen. Kinderen van gescheiden ouders hebben vaker problemen, zoals problemen op school en emotionele problemen. Het helpt als ouders op tijd hulp vragen. Het helpt ook als professionals rondom een gezin samenwerken.  

Cijfers

  • Elk jaar krijgen circa 86.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden (Richtlijn Scheiding en de problemen van jeugdigen).
  • Eenoudergezinnen maken vaker gebruik van jeugdhulp.
  • 16 procent van alle kinderen heeft een stiefouder, stiefbroer of stiefzus of halfbroer of halfzus (2017, CBS).
  • Kinderen hebben na een scheiding gemiddeld matige problemen, blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek (Amato, 2006; Mortelmans et al., 2011; Spruijt & Kormos, 2014).
  • Recent onderzoek laat zien dat de problemen als gevolg van een scheiding de afgelopen tien jaar in ernst zijn toegenomen (Swartz-Den Hollander et al., 2018). Bij 20 procent van de kinderen die een scheiding meemaken, blijven de problemen voortduren. Bij ongeveer 80 procent gaat het na zo’n twee jaar weer goed.

Wat speelt er nu?

  • Programma Scheiden zonder Schade: programma over een alternatieve aanpak van scheiden.
  • Adviesrapport over ouderverstoting: wat kun je als professionals doen als kinderen geen contact hebben met een van hun ouders?
  • Onderzoek 'Waar hoor ik thuis?' van de Universiteit Utrecht . Over hoe jongeren zich voelen na de scheiding van ouders, waar ze zich thuis voelen en met wie ze kunnen praten.