Instrumenten die helpen bij ondersteuning bij scheiding

Na een scheiding ontstaat er een nieuwe gezinssituatie. Het kind gaat bijvoorbeeld bij zijn ouders en eventuele stiefouders wonen. Het kan voor professionals van belang zijn om kenmerken van deze nieuwe gezinssituatie in beeld te brengen: bijvoorbeeld de opvoeding, de onderlinge relaties in het gezin of de gezinsbelasting. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar.

Om de opvoeding in een gezin in kaart te brengen, kan bijvoorbeeld de 'Schaal voor Ouderlijk Gedrag' (SOG) worden afgenomen. Een instrument dat de onderlinge relaties in een gezin meet, is  de 'Familie Relatie Test' (FRT). Ook zijn er instrumenten die zich richten op de gezinsbelasting, zoals de 'Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie' (NVOS) en de 'Vragenlijst voor Gezinsproblemen' (VGP).

De genoemde instrumenten richten zich echter niet specifiek op gescheiden gezinnen. Zij kunnen dus wel de gezinssituatie bij de ouders in kaart brengen, maar meestal niet de dynamiek tussen beiden.