Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised (OKIV-R)

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden.

Onderwerp: 
Kindermishandeling, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Scheiding
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
8-18 jaar

Doel

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

Doelgroep

Ouders en hun kinderen van acht tot achttien jaar.

Materialen

De OKIV-R bestaat uit een:

  • handleiding
  • vragenlijst voor kind, ten aanzien van de ouder
  • vragenlijst voor ouder, ten aanzien van het kind

Gebruik

De OKIV-R wordt zowel door de ouder(s) als het kind individueel ingevuld. De ouder vult de vragenlijst in ten aanzien van het specifieke kind en het kind ten aanzien van de specifieke ouder. Afname en interpretatie vindt plaats door of onder supervisie van een klinisch psycholoog of pedagoog.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Bohn Stafleu Van Loghum

030 - 63 83 838
info@springermedia.nl

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised (OKIV-R)