Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised (OKIV-R)

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de kwaliteit van de ouder-kindrelatie in kaart wordt gebracht.

Onderwerp: 
Kindermishandeling, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Scheiding
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar

Doel

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee leerkrachten, pedagogen, psychologen en andere hulpverleners de kwaliteit van de ouder-kindrelatie in kaart kunnen brengen. Zij kunnen de vragenlijst inzetten wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder. Het geeft inzicht of en hoe de ouder-kind relatie samenhangt met eventuele problematiek.

Doelgroep

Ouders en hun kinderen van 8 tot 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijst voor kind over de relatie met vader(s)
  • Vragenlijst voor kind over de relatie met moeder(s)
  • Vragenlijst voor ouder over de relatie met het kind
  • Scoringssleutel

Gebruik

De ouders en het kind vullen de OKIV-R individueel in op papier. De ouder vult de vragenlijst in over het kind en het kind over de specifieke ouder. Er worden twee dimensies gemeten: conflicthantering en acceptatie.

De kindversie bestaat uit 25 items en afname duurt ongeveer dertig minuten. De ouderversie bestaat uit 21 items en afname duurt ongeveer twintig minuten. De items worden beantwoord op een vijfpuntsschaal van 'nooit' tot en met 'altijd'. Afname en interpretatie vindt plaats door of onder supervisie van een klinisch psycholoog of pedagoog.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Bohn Stafleu Van Loghum
030 - 638 37 36
klantenservice@bsl.nl

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised (OKIV-R)