Familie Relatie Test (FRT)

Deze test is een snelle en kindvriendelijke methode om informatie te verzamelen over hoe een kind de relatie met de andere gezinsleden waarneemt.

Onderwerp: 
Kindermishandeling, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Scheiding, Hechting en hechtingsproblemen
Doel: 
Diagnostiek, Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar

Doel

De test is een snelle, kindvriendelijke methode om informatie te verzamelen over hoe een kind de relatie met de andere gezinsleden waarneemt. Dat gebeurt kwantitatief en kwalitatief.

De kwantitatieve gegevens betreffen bijvoorbeeld hoe positief of negatief een kind gezinsleden ervaart en hoe emotioneel betrokken hij bij hen is. De kwalitatieve informatie betreft bijvoorbeeld de wijze waarop het kind itemkaartjes aan gezinsleden of juist aan 'Meneer Niemand' toewijst.

Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Normenprofielenboek
  • Scoringsformulieren
  • Profielformulieren
  • Testset: 21 kartonnen figuren, 40 itemkaartjes voor jongere kinderen, 86 itemkaartjes voor oudere kinderen.

Gebruik

Het kind kiest uit de kartonnen figuren diegenen die het meest op zijn vader, moeder, broers en zussen lijken. Aan de hand van kaartjes met positieve of negatieve gevoelens bepaalt het kind op wie de betreffende zin het meest van toepassing is. Kaartjes die niet bij een van de gezinsleden passen, kan het kind bij 'Meneer Niemand' plaatsen.

De resultaten geven aan hoe positief of negatief het kind emotioneel betrokken is bij de gezinsleden en hoe deze ervaren worden. De positieve en negatieve gevoelens worden genoteerd op een scoringsblad. De test geeft ook kwalitatieve informatie over de omgang van het kind met gevoelens ten opzichte van het gezin. De afname duurt ongeveer 30 minuten. Er zijn aparte normgroepen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar en voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Pearson
020 - 581 55 00
info-nl@pearson.com

Familie Relatie Test