Screening en Evaluatie bij Scheidingshulp (SCRES)

De SCRES brengt in kaart hoe kinderen en ouders een scheidingssituatie ervaren.

Onderwerp: 
Scheiding
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

De SCRES is bedoeld om sterke punten en aandachtspunten rondom een scheidingssituatie in kaart te brengen, met het oog op het bieden van de juiste scheidingshulp.

Doelgroep

De SCRES-O is gemaakt voor afname bij ouders die een vorm van scheidingshulp gaan ontvangen. Bij kinderen vanaf 8 jaar kan daarnaast de SCRES-K afgenomen worden.

Materialen

  • Stellingenlijst voor ouders (SCRES-O, verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch en Frans)
  • Stellingenlijst voor kinderen (SCRES-K, verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Arabisch)
  • Uitkomstanalyse in Excel van de SCRES-O
  • Uitkomstanalyse in Excel van de SCRES-K
  • Handreiking voor toepassing, interpretatie en bespreking van de SCRES-O
  • Handreiking voor toepassing, interpretatie en bespreking van de SCRES-K

Gebruik

De SCRES-O bestaat uit 15 open vragen over de achtergrond van de ouder, en 94 stellingen rondom de scheidingssituatie. Deze 94 stellingen worden afwisselend ingevuld door middel van een score op een 5-puntsschaal waarop wordt aangegeven hoe goed een stelling klopt, of een ja/nee antwoord. De 94 stellingen zijn verdeeld over de negen schalen Samenwerking, Communicatievaardigheden, Conflict, Aantal en onderwerp van conflicten, Aantal en onderwerp van afspraken, Welzijn ouder, Welzijn kind(eren), Contact kind met andere ouder, Contact ouder met kind. Ouders vullen de lijst zelf in, dit duurt ongeveer 20-30 minuten.

De SCRES-K bestaat uit 4 open vragen over de achtergrond van het kind, en 31 stellingen rondom de scheidingssituatie. De stellingen worden beantwoord met een score op een 5-puntsschaal van 'Helemaal niet waar' tot 'Helemaal waar'. De 31 stellingen zijn verdeeld over de vier schalen Contact met ouders onderling, Contact kind met iedereouder, Praktisch, Welzijn kind. Kinderen en jongeren vanaf 8 jaar vullen de lijst zelf in, dit duurt ongeveer 10 minuten.

Betrokken professionals mogen zelf de lijsten aanbieden en de uitkomsten interpreteren. Professionals kunnen de uitkomsten benutten bij start en einde van de hulp om te screenen en evalueren en/of om verandering te monitoren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij:

De SCRES is beschikbaar bij diverse online vragenlijstenportalen en als Standaloneversie verkrijgbaar bij de auteurs.