Wat als een scheiding complex wordt?

Als ouders er bij een scheiding zelf of met lichte hulp en ondersteuning niet uitkomen, kan intensieve ondersteuning nodig zijn. Bijvoorbeeld als er voortdurend of oplopende conflicten zijn over de omgangregeling en de opvoeding van de kinderen. Of als ouders het belang en het welzijn van de kinderen uit het oog verliezen. Aanbieders van jeugd- en opvoedhulp kunnen dan ondersteuning bieden, of de jeugdbescherming.

Problemen en strijdpunten

Bij een scheiding kunnen verschillende problemen of strijdpunten ontstaan. Dit komt vaak doordat de exen lijnrecht tegenover elkaar staan. Geen van beide partners wil toegeven of concessies doen. In zo'n geval kan de scheiding onnodig lang duren en veel verdriet veroorzaken.

Een van de meest voorkomende strijdpunten is de omgang met de kinderen. Ouders kunnen de omgangsregeling boycotten en er zo voor zorgen dat de ex de kinderen niet meer ziet. Of ex-partners proberen elkaar het ouderlijk gezag of recht op omgang met de kinderen te ontnemen. Kinderen hebben het recht op omgang met beide ouders en mogen nooit als machtsmiddel worden ingezet.

Maak je je zorgen over hoe jouw scheiding verloopt? Zoek professionele hulp. Bekijk het overzicht van ondersteuningsmogelijkheden bij conflictscheidingen

Professionele hulpverleners die ouders kunnen ondersteunen bij hun scheiding, werken aan de hand van de richtlijn Scheiding en problemen voor jeugdigen.

Als contact tussen ouders en kinderen spaak loopt

Conflicten tussen de ouders kunnen zo heftig en chronisch zijn dat er voor een kind niets anders op zit dan een van de ouders niet meer te willen zien. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld wanneer aantoonbaar sprake was van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Soms spelen een of beide ouders of de omgeving bewust of onbewust een rol in de contactweigering van het kind met de andere ouder. Als er een situatie van contactbreuk is ontstaan, is altijd gespecialiseerde jeugdhulp vereist.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders