Cijfers over scheiding

Aantal kinderen met gescheiden ouders

Grafiek Echtscheidingen met kinderen 2010-2020

Het aantal officiële huwelijksontbindingen (echtscheidingen) bij gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2020 opnieuw gedaald. In 2020 zijn er 15.557 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2019 ging het om 16.228 echtscheidingen.

In 2020 waren 28.305 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders. In 2019 ging het om 29.327 kinderen. Aangezien het aantal echtscheidingen is gedaald, is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Het aantal geregistreerde partnerschappen en ook het aantal beëindigde partnerschappen blijft stijgen. In 2020 zijn 24.136 partnerschappen gesloten en 2.837 beëindigd. In 2019 waren het respectievelijk 21.885 en 2.735 partnerschappen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

In 2016 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekeken hoeveel relaties (zowel gehuwd als samenwonend) zijn beëindigd waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2016 zijn circa 50.000 stellen met minderjarige kinderen uit elkaar gegaan. Hierbij waren 86.000 minderjarige kinderen betrokken. Recentere cijfers over het totaal aantal beëindigde relaties waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn ontbreken vooralsnog (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2020).

Scheidingsgerelateerde procedures met minderjarige kinderen

Bij ernstige scheidingsproblematiek waarin ernstige conflicten zijn tussen ouders waarbij kinderen mogelijk bedreigd zijn in hun ontwikkeling kan de Raad van de Kinderbescherming op verzoek van de rechter een gezag- en omgangsonderzoek uitvoeren. In 2019 heeft de Raad van de Kinderbescherming bij circa 5.200 kinderen een gezags- en omgangsadvies uitgebracht. In 2018 ging het om 5.000 adviezen.

Wanneer er sprake is van een bedreigde ontwikkeling van kinderen kan dit onderzoek uitgebreid worden met een beschermingsonderzoek. In 2019 is bij 1.377 kinderen een beschermingsonderzoek uitgevoerd. Dat komt, in zowel 2018 als 2019, neer op circa 27 procent van de gezags- en omgangsonderzoeken (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2020).

Definitie

Met scheiding wordt hier bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. De term echtscheiding gebruiken we alleen voor de ontbinding van een huwelijk.

Meer informatie

Scheiding

Gebruikte publicaties
Gebruikte onderzoeken
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud