Cijfers over scheiding

Echtscheidingen in gezinnen met minderjarige kinderen

Het aantal officiële echtscheidingen in gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2021 opnieuw gedaald. In 2021 waren er 13.484 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2020 ging het om 15.557 echtscheidingen.

Grafiek Echtscheidingen met minderjarige kinderen

Gegevens in een tabel

Aantal echtscheidingen met minderjarige kinderen 

Jaar Aantal echtscheidingen met kinderen
2011 18.713
2012 18.814
2013 18.934
2014 19.906
2015 19.215
2016 18.628
2017 18.178
2018 16.748
2019 16.228
2020 15.557
2021 13.484

In 2021 waren er 24.334 minderjarige kinderen bij echtscheiding van hun ouders betrokken. In 2020 ging het om 28.305 minderjarigen. Aangezien het aantal echtscheidingen is gedaald, is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Minderjarigen met gescheiden ouders

In 2019 gingen de ouders van 48,7 duizend minderjarigen uit elkaar. Dat is 1,5 procent van alle minderjarige kinderen in Nederland.  Van de meeste kinderen waren de ouders gehuwd. 37 procent van de kinderen had in 2019 niet gehuwde ouders. Het aandeel kinderen dat te maken krijgt met de scheiding van hun ouders is de laatste twintig jaar licht toe genomen. In 2009 ging het om  1,4 procent en in 1999 1,2 procent van de minderjarigen. Het aandeel kinderen met niet-gehuwde ouders is in die periode gestegen van 15 procent in 1999 naar 26 procent in 2009 en 37 procent in 2019.  Zowel het aantal scheidingen als het aantal kinderen dat erbij betrokken was, was volgens voorlopige cijfers in 2020 niet hoger dan in 2019. Deze cijfers zijn afkomstig van een onderzoek van het Landelijke Jeugdmonitor (Landelijke Jeugdmonitor, 2021).

Scheidingsgerelateerde procedures met minderjarige kinderen

Bij ernstige scheidingsproblematiek waarin ernstige conflicten zijn tussen ouders waarbij kinderen mogelijk bedreigd zijn in hun ontwikkeling kan de Raad van de Kinderbescherming op verzoek van de rechter een gezag- en omgangsonderzoek uitvoeren. In 2021 heeft de Raad van de Kinderbescherming bij circa 4.850 kinderen een gezags- en omgangsadvies uitgebracht. In 2018 ging het om circa 5.000 adviezen.

Wanneer er sprake is van een bedreigde ontwikkeling van kinderen kan dit onderzoek uitgebreid worden met een beschermingsonderzoek. In 2021 is bij 1.170 kinderen een beschermingsonderzoek uitgevoerd. Dat komt neer op 24 procent van de gezags- en omgangsonderzoeken. Ten opzichte van 2019 en 2020 is het aantal beschermingsonderzoeken iets gedaald. Ook is er in 2021 voor minder kinderen een ondertoezichtstelling (ots) gevraagd: 940 in 2020 tegen 830 in 2021 (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2022).

Echtscheidingen met kinderen per gemeente

Wil je weten wat het aandeel kinderen en jongeren in je gemeente is dat betrokken was bij een echtscheiding? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Kinderen betrokken bij een echtscheiding per gemeente

Definitie

Met scheiding wordt hier bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. De term echtscheiding gebruiken we alleen voor de ontbinding van een huwelijk.

Meer informatie

Scheiding

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud