Cijfers over scheiding

Minderjarigen met gescheiden ouders

In 2019 gingen de ouders van 48,7 duizend minderjarigen uit elkaar. Dat is 1,5 procent van alle minderjarige kinderen in Nederland.  Van de meeste kinderen waren de ouders gehuwd. 37 procent van de kinderen had in 2019 niet gehuwde ouders. Het aandeel kinderen dat te maken krijgt met de scheiding van hun ouders is de laatste twintig jaar licht toe genomen. In 2009 ging het om  1,4 procent en in 1999 1,2 procent van de minderjarigen. Het aandeel kinderen met niet-gehuwde ouders is in die periode gestegen van 15 procent in 1999 naar 26 procent in 2009 en 37 procent in 2019.  Zowel het aantal scheidingen als het aantal kinderen dat erbij betrokken was, was volgens voorlopige cijfers in 2020 niet hoger dan in 2019. Deze cijfers zijn afkomstig van een onderzoek van het Landelijke Jeugdmonitor (Landelijke Jeugdmonitor, 2021).

Echtscheidingen in gezinnen met kinderen

Het aantal officiële echtscheidingen in gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2020 opnieuw gedaald. In 2020 waren er 15.557 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2019 ging het om 16.228 echtscheidingen.

Grafiek Echtscheidingen met kinderen 2010-2020

Aantal echtscheidingen met kinderen 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal echtscheidingen met kinderen 18.507 18.713 18.814 18.934 19.906 19.215 18.628 18.178 16.748 16.228 15.557

In 2020 waren 28.305 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders. In 2019 ging het om 29.327 kinderen. Aangezien het aantal echtscheidingen is gedaald, is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg.  Zowel het aantal scheidingen (van al dan niet gehuwde ouderparen) als het aantal kinderen dat erbij betrokken was, was volgens voorlopige cijfers in 2020 niet hoger dan in 2019 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Scheidingsgerelateerde procedures met minderjarige kinderen

Bij ernstige scheidingsproblematiek waarin ernstige conflicten zijn tussen ouders waarbij kinderen mogelijk bedreigd zijn in hun ontwikkeling kan de Raad van de Kinderbescherming op verzoek van de rechter een gezag- en omgangsonderzoek uitvoeren. In 2019 heeft de Raad van de Kinderbescherming bij circa 5.200 kinderen een gezags- en omgangsadvies uitgebracht. In 2018 ging het om 5.000 adviezen.

Wanneer er sprake is van een bedreigde ontwikkeling van kinderen kan dit onderzoek uitgebreid worden met een beschermingsonderzoek. In 2019 is bij 1.377 kinderen een beschermingsonderzoek uitgevoerd. Dat komt, in zowel 2018 als 2019, neer op circa 27 procent van de gezags- en omgangsonderzoeken (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2020).

Definitie

Met scheiding wordt hier bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. De term echtscheiding gebruiken we alleen voor de ontbinding van een huwelijk.

Meer informatie

Scheiding

Meer informatie over gebruikt onderzoek:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud