Scheiding

Een scheiding is een forse reorganisatie van een gezin. Het is belangrijk om hier als maatschappij op een goede en ondersteunende wijze mee om te gaan. Veel ouders ervaren dat het openlijk praten over scheiding nog steeds een taboe is. Het is belangrijk om dit taboe te doorbreken en als professional kinderen en hun ouders te ondersteunen in deze reorganisatiefase van hun gezin.

Programma Scheiden zonder Schade

Het Programma Scheiden zonder Schade startte op 1 september 2018 in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volks­gezondheid Welzijn en Sport, en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het Nederlands Jeugdinstituut is betrokken bij dit programma vanuit het Samenwerkingsplatform Vakmanschap.

De ambitie van het programma Scheiden zonder Schade is om schade bij kinderen te beperken als hun ouders scheiden. De aanpak is erop gericht om escalaties te voorkomen, juridische procedures te beperken en meer steun te geven aan ouders en kinderen. Het verstevigen van ouderschap en het normaliseren van relatiestress is hier ook onderdeel van.

Waar hoor ik thuis?

Gescheiden ouders met een kind tussen 12 en 18 jaar gezocht

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar gescheiden ouders met een kind tussen de 12 en 18 jaar. De onderzoekers willen beter begrijpen hoe jongeren zich voelen na de scheiding van ouders, waar ze zich thuis voelen en met wie ze kunnen praten. Zo willen ze meer te weten komen over hoe je ouders en jongeren kunt helpen na een scheiding. Lees meer:

Wegwijzer Kind en scheiding

In Nederland worden diverse preventieve programma’s aangeboden voor kinderen die met een scheiding geconfronteerd zijn. In die programma's wordt groepsgewijs stilgestaan bij de impact van een scheiding op het gezin en manieren om hiermee om te gaan. De Wegwijzer Kind en scheiding bevat beschrijvingen en kenmerken van deze programma's en andere initiatieven waarbij kinderen uitdrukkelijk betrokken worden.

Naar de Wegwijzer

Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met de Universiteit Utrecht de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen ontwikkeld voor beroepskrachten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Bij de ontwikkeling zijn wetenschappers, praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen betrokken geweest. De richtlijn is gemaakt in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW.

Vragen?

Harmke Bergenhenegouwen is contactpersoon.

Foto Harmke  Bergenhenegouwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies