Sterke basis voor de jeugd

De transformatie van het jeugd- en sociale stelsel is in volle gang. Een grote uitdaging, die alleen kans van slagen heeft als er sprake is van een sterke basis. Een veelzijdige opvoed- en opgroeiomgeving, waarin álle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien in de eigen omgeving en de beste kansen krijgen om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Ook kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.

Positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren

Een sterke basis voorkomt dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen. Het resultaat? Een betere balans tussen door de overheid gefinancierde zorg en dienstverlening én de eigen kracht van burgers, gezinnen en hun sociale netwerk. Een sterke basis vereist een stevige rol van gemeenten. De Jeugdwet stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang.

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

Ondanks armoede

Bij opgroeien in armoede zijn geld en schulden maar een deel van het verhaal. Mee kunnen doen in de maatschappij waarin je leeft is minstens zo belangrijk, stelt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Erasmus+ Jeugd: Kansen voor gemeenten

Erasmus plusHet Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd biedt niet alleen kansen aan jongeren en jongerenwerkorganisaties, maar ook aan gemeenten, jeugdzorginstellingen en vrijwilligersorganisaties.

Het groeiend jeugdzorggebruik

Duiding en aanpak

De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar; gemeenten en jeugdzorginstellingen worstelen om die zorg te bieden. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) krijgt veel vragen over waarom zoveel kinderen en jongeren in de jeugdzorg terechtkomen en wat er moet gebeuren om dit te verminderen.
In het essay Het groeiend jeugdzorggebruik beschrijft het NJi drie oorzaken voor de groei van het jeugdzorggebruik. Vervolgens schetst het NJi wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel.

Vragen?

Johan Kruip is contactpersoon.

Foto Johan  Kruip

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies