Wat is de pedagogische leefomgeving?

Opvoeden en opgroeien doen we samen. Alles wat ouders en kinderen helpt met opvoeden en opgroeien noemen we de pedagogische basis. De pedagogische basis bestaat uit twee dingen, namelijk pedagogische sociale relaties en de pedagogische leefomgeving. Op deze pagina leggen we uit wat de pedagogische leefomgeving precies is.

Wat is de pedagogische leefomgeving?

De pedagogische leefomgeving bestaat uit de plekken in de buurt waar kinderen, ouders en opvoeders naartoe kunnen en alle hulp waar ze in hun omgeving gebruik van kunnen maken. Fysiek en online. Een goede pedagogische leefomgeving helpt ouders en kinderen en biedt hen wat ze nodig hebben om gezond en veilig te kunnen opvoeden en opgroeien.

Voorbeelden van de pedagogische leefomgeving

Allerlei organisaties of voorzieningen kunnen een onderdeel zijn van de pedagogische leefomgeving, zoals:

  • een centrum waar ouders taalles kunnen krijgen
  • een speeltuin waar kinderen kunnen afspreken
  • het kantoor van de gemeente waar dingen geregeld worden
  • de sporthal waar de handbalclub traint

Online kun je denken aan:

  • de website van de huisarts
  • een chatgroep voor kinderen
  • de ouderportal van de kinderopvang of het leerlingvolgsysteem van de middelbare school

Ook hulpmiddelen horen bij de pedagogische leefomgeving. Bijvoorbeeld een goede busverbinding naar de stad of een bibliotheek waar je gebruik kunt maken van het internet.

Waarom is de pedagogische leefomgeving belangrijk?

Een goede pedagogische leefomgeving helpt bij het opvoeden en opgroeien. Die biedt plekken waar ouders en kinderen anderen uit de buurt kunnen ontmoeten en plekken die kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling, en zorgt ervoor dat hulpmiddelen voor ouders en opvoeders dichtbij zijn:

  • Denk bijvoorbeeld aan ouders die elkaar tegenkomen wanneer ze hun kinderen ophalen van school, of kinderen die nieuwe vrienden maken op de voetbalclub. Ouders en kinderen leren zo meer mensen in hun omgeving kennen en bouwen contact met elkaar op. Wanneer ze elkaar beter kennen, kunnen ze elkaar ook helpen wanneer ze het ergens moeilijk mee hebben.
  • Het biedt meer mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen. Met veel groen in een woonwijk kunnen kinderen bijvoorbeeld fijner buitenspelen. Dit heeft invloed op hoe ze zich ontwikkelen, want regelmatig bewegen is goed voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Het biedt hulp bij vragen en moeilijkheden. Als er een plek is waar ouders steun kunnen krijgen, maakt dit voor hen verschil. Een buurthuis dichtbij waar ouders vragen kunnen stellen wanneer het thuis niet zo goed gaat, zorgt ervoor dat ze problemen eerder kunnen oplossen.
Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud