Opgroeien en opvoeden voor een sterke basis jeugd

Naar problemen bij het opvoeden van kinderen en naar risicofactoren is al veel onderzoek gedaan. Maar als we een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen willen bevorderen, zouden we juist meer kennis moeten hebben van de 'gewone', niet-problematische opvoeding.

Daarom verkennen we in de publicatie 'Opgroeien en opvoeden. Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders' de factoren die kenmerkend zijn voor een gezonde, veilige en kansrijke opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ook kijken we naar factoren die hier een bedreigende of juist een beschermende invloed op hebben.

Levensloopmodel Opgroeien en opvoeden omslag

Daarnaast beschrijven we verschillende theoretische modellen over ontwikkeling en sluiten vervolgens vooral aan bij het levensloopmodel waarin veel aandacht is voor beschermende factoren en het versterken van opvoedingsvaardigheden.

Vanuit het levensloopmodel geven we per leeftijdsgroep een overzicht van de belangrijke ontwikkelingstaken van jongeren en kinderen en van de opvoedingsopgaven die daar voor volwassenen tegenover staan.

Lees ook

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud