Visie op jeugd

De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het 'versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen'. Hoe een gemeente deze verantwoordelijkheid uit moet voeren, is niet vastgelegd. Veel hangt daarom af van de visie van een gemeente. Wat zijn de ingrediënten voor een visie op jeugd en jeugdbeleid als het gaat om een sterke basis?

Thema's

Om de beste randvoorwaarden te scheppen voor een integrale aanpak voor de versterking van de basis en een positieve ontwikkeling van de jeugd, komen in een gemeentelijke visie de volgende thema's aan bod:

Eigen kracht stimulerenPreventieSterke pedagogische basisvoorzieningenVerbinding tussen alle partijenKind- en gezinsvriendelijke wijkenBrug tussen jeugd- en sportbeleid

Het betrekken van kinderen en jongeren hierbij is belangrijk. Lees meer bij Ervaringskennis en jeugdparticipatie.

Voorbeelden

Bekijk, als je je wilt laten inspireren door activiteiten in andere gemeenten, de praktijkvoorbeelden.

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud