Kind- en gezinsvriendelijke wijken

De buurt moet een veilige en prettige plek zijn voor kinderen en jongeren om op te groeien en om elkaar te kunnen ontmoeten. Dat betekent dat gemeenten blijvend moeten inzetten op het creëren en behouden van kind- en gezinsvriendelijke wijken.

Een open, schone, uitdagende en veilige omgeving: dat is aantrekkelijk voor gezinnen. Zorg voor genoeg pleintjes, veldjes, speeltoestellen, waar jong en oud zich kunnen vermaken en elkaar kunnen ontmoeten. Speelruimtes of jongerenontmoetingsplekken, waar kinderen en jongeren ongestoord spelen of 'hangen'. En waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten. Elke wijk verdient een eigen speelruimteplan, dat aansluit bij de samenstelling van de wijk en de groenplannen. Sta verder als gemeente garant voor veilige routes, goede voorzieningen, voldoende beschikbare woningvoorraad en aantrekkelijk ingerichte en beheerde openbare ruimten. Dit pleit voor een integrale gemeentelijke visie die al deze beleidsterreinen verbindt.

Netwerk Child Friendly Cities

Het Netwerk Child Friendly Cities is een platform van gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren en andere belangstellenden voor het ontwikkelen en ondersteunen van jeugdbeleid. De VNG coördineert de Nederlandse tak van het netwerk. Het netwerk organiseert een paar keer per jaar werkbezoeken aan kindvriendelijke gemeenten in Nederland. Als gemeente kunt u aan dit platform deelnemen, en kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie vindt u op de VNG-site of op childfriendlycities.org.

Ruimte voor de Jeugd

Het platform Ruimte voor de Jeugd (RvdJ) zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van 'ruimte voor de jeugd, spel, speelruimte, zelfstandige mobiliteit en participatie'. Het is een interdisciplinair platform, dat deskundigen uit verschillende professies bijeenbrengt en hun de gelegenheid biedt om elkaar te informeren en inspireren.

Meer informatie treft u aan op de website van Ruimte voor de Jeugd.

Ravottuh

Ravottuh is een burgerinitiatief waarbij Rotterdammers avontuurlijke 'groene' speelterreinen in de stad realiseren. Waar kinderen kunnen ontdekken, spelen en tuinieren. In 2013 is Ravottuh gestart met één plek in ontwikkeling in stadsdeel Schiebroek. Ravottuh wil in de toekomst meer van dit soort avontuurlijke, groene plekken in de stad voor kinderen om te ravotten. Deze plekken zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Meer informatie staat op de website van BuurtLAB.

Toolkit van Unicef voor kindvriendelijke stad

Unicef heeft een toolkit ontwikkeld met methoden en tools waarmee gemeenten een kindvriendelijke stad kunnen realiseren. De toolkit is samengesteld op basis van goede voorbeelden uit de praktijk uit landen waarmee de organisatie samenwerkt.

Meer informatie vindt u bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten