Brug tussen jeugd- en sportbeleid

Sport is een waardevol middel voor kinderen en jongeren om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen en hun identiteit te vormen. Sporten binnen een vereniging betekent ook een verrijking van het sociale netwerk. Met andere kinderen en jongeren en volwassenen die aanmoedigen en ondersteunen bij het ontwikkelen van talenten. Sport- en jeugdbeleid zijn echter lange tijd twee redelijk gescheiden circuits geweest. Veel gemeenten slaan nu een brug tussen deze beleidsvelden.

Lokale mogelijkheden in kaart brengen

De gemeente kan de samenwerking tussen sport- en pedagogische basisvoorzieningen stimuleren. Prikkelen om samen aan de slag te gaan en zo te leren wat je aan elkaar hebt. Als regisseur is het aan de gemeente om rollen. mogelijkheden en verwachtingen over en weer te bespreken, duidelijke afspraken te maken en de verbinding te leggen waar mogelijk.

Buurtsportcoaches

Veel gemeenten experimenteren met buurtsportcoaches. Zij organiseren in opdracht van de gemeente een sport- en beweegaanbod voor jong en oud. Ook brengen zij sport- en beweegaanbieders in contact met zorg, welzijn, jeugdhulp, kinderopvang en onderwijs. Zo ontstaat een kruisbestuiving waarvan kinderen en jongeren profiteren.

Kijk voor meer informatie op de website Sport & bewegen in de buurt.

Positief opvoedkundig klimaat

Beginnende opvoed- en opgroeiproblemen manifesteren zich zeker ook bij sportverenigingen. Door het opvoedkundig klimaat in organisaties voor sport te versterken, kan escalatie worden voorkomen.

Bij sportclubs in Rotterdam wordt een gezinscoach van het wijkteam ingezet. Met het programma Sport in de jeugdketen zoeken sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties de optimale samenwerking met elkaar. Het doel is jongeren kansrijk, veilig en gezond te laten opgroeien in Rotterdam.

Kijk voor meer informatie op Rotterdam Sportsupport.

Een ander voorbeeld is de stichting Boks het voor elkaar in het Amsterdamse Stadsdeel Nieuw-West. De leden krijgen veel persoonlijke aandacht. Ze worden gestimuleerd om deel te nemen aan andere activiteiten op educatief- en sociaaljuridisch gebied die de stichting samen met partners uit de wijk oppakt. Bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding, sollicitatietrainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en debatten die worden verzorgd door daarin gespecialiseerde krachten. Die aanpak is succesvol bij risicojongeren.

Lees meer op de site Alles over sport over Boks het voor elkaar.

Sporten voor iedereen

Soms vormen sportverenigingen voor nieuwkomers of lagere sociaal economische groepen een te hoge drempel. Als sportverenigingen onvoldoende in staat zijn om deze groepen mensen te binden, dan is ondersteuning nodig. Als gemeente kunt u verenigingen hierin stimuleren en hen wijzen op de mogelijkheden van bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds, de Cruijff Courts en de Krajicek Playgrounds, sportbuurtcoaches, combinatiefunctionarissen en beweegmakelaars.

Kenniscentrum Sport

Het Kenniscentrum Sport is een fusie tussen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief. Deze organisatie werkt per 1 januari 2016 als kennisinstituut op het gebied van sport en bewegen binnen de maatschappelijke context. Met als missie dat alle Nederlanders door sport en beweging gezonder, socialer en weerbaarder worden. Als gemeente kunt u voor informatie terecht bij dit kennisinstituut.

Meer informatie vind je op de website van Kenniscentrum Sport.

Bijscholing voor jeugdtrainers

Een veilig sportklimaat met competente coaches is belangrijk voor alle kinderen en jongeren. De Academie voor Sportkader van NOC*NSF biedt verschillende trainingen aan, waaronder bijscholingen voor trainers en coaches die jongeren trainen.

Meer informatie vind je op de website van het NOC*NSF.

Meer informatie