Versterken van jeugd en ouders

Het inzetten en versterken van de eigen kracht van jeugd, ouders en hun sociale netwerk in de hulpverlening gebeurt nog te weinig. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het Nederlands Jeugdinstituut van 2017. Beroepsopvoeders en gemeenten spelen een belangrijke rol in het versterken van de eigen kracht.

Rapport

Lees het rapport Eigen kracht versterken van jeugd en ouders (2017).

Transformatie

Met de transformatie wil de samenleving de eigen kracht van jeugd, ouders en hun sociale netwerk versterken. Zo neemt de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie van hen toe. De ondersteuning aan gezinnen moet hierop gericht zijn. Ook het pedagogisch klimaat in wijken moet worden benut en versterkt.

Als ouders en kinderen in een vroeg stadium worden geholpen hun krachten te versterken, kan dit in een later stadium problemen voorkomen. De ondersteuning kan resulteren in duurzame oplossingen en grotere zelfredzaamheid. De hulp sluit dan beter aan bij de eigen kennis, inzichten en mogelijkheden. Ook krijgen ze meer grip op hun eigen leven. Alle ouders en kinderen moeten uiteindelijk naar vermogen meedoen in de maatschappij.

Wettelijk verplicht aanbod

Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Een cliëntondersteuner helpt ouders en jongeren hun situatie op een rijtje te zetten en geeft informatie en advies. Door cliëntondersteuning wordt de zelfredzaamheid en zelfregie van jongeren en ouders vergroot.

Wat is eigen kracht?

Eigen kracht is het vermogen van ouders en kinderen om zelf hun leven vorm te geven. Eigen kracht gaat over zelfregie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

Zelfregie betekent dat ouders en kinderen zelf beslissen over hun leven en welke ondersteuning zij willen.

Zelfredzaamheid gaat over zelf problemen oplossen. Ouders en kinderen kunnen zelf of samen met hun sociale netwerk problemen of vragen op het gebied van opvoeding en opgroeien oplossen.

Eigen verantwoordelijkheid gaat over zelf moeten of mogen. Dit betekent dat opvoeders, kinderen, samen met hun sociaal netwerk zelf de dingen doen waartoe ze in staat zijn.

Professionele hulp

Uitgaan van eigen kracht betekent niet dat gezinnen geen professionele hulp kunnen krijgen, als ze dit nodig hebben. Maar ook als er professionele hulp wordt ingeschakeld, staat de vraag centraal wat gezinnen zelf of met hun sociale netwerk kunnen doen en wat aanvullend nodig is.

Geschiedenis

Het concept eigen kracht heeft, in verschillende verschijningsvormen, een lange geschiedenis in de medische zorg, psychiatrie, jeugdhulp en psychologie. Ook in het overheidsbeleid komt het al jaren voor. Sinds 2000 wijst het jeugdbeleid op het belang ervan. Sinds 2009 is de focus op eigen kracht in het overheidsbeleid sterker geworden. Met de komst van de Jeugdwet is het een speerpunt geworden.

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud