Praktijkvoorbeelden pedagogische basis

Misschien is jouw gemeente al heel ver in het ontwikkelen van een integraal jeugdbeleid, dat ruim aandacht besteed aan zowel risico- als beschermende factoren. Of misschien is jouw gemeente nog zoekende in hoe die een sterke basis kan faciliteren. Aan welke kant van het spectrum jouw gemeente zich ook bevindt, er is een aantal voorbeelden van gemeentelijk beleid dat sowieso inspireert bij het creëren van een stimulerende opvoed- en opgroeiomgeving. Wij delen daarom hier enkele voorbeelden.

Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Almere

De gemeente Almere is een koploper als het gaat om het stimuleren van een sterke basis. Het idee van de pedagogische basis is ingebed in een integraal jeugdbeleid.

Meer informatie: Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Almere.

Boxtels model

In Boxtel is het zogenaamde Boxtels Model ontwikkeld: een manier om professionals te laten samenwerken aan een stimulerende opvoedomgeving voor jonge kinderen. Via een digitale 'ladekast' delen mensen kennis en methoden met elkaar. De omgeving is besloten en alleen toegankelijk voor de professionals.

Meer informatie: Alles uit de kast voor VVE in Boxtel.

De pedagogische basis in Ede

De gemeente Ede werd zich bewust van het feit dat lokaal veel focus is op basisvoorzieningen en jeugdhulp, maar dat de stap daarvoor – het vormgeven van een positief opvoedingsklimaat – nog te weinig aandacht krijgt. Het Nederlands Jeugdinstituut voerde in opdracht van de gemeente daarom een Transformatie-scan uit, een methode om transformatievraagstukken uit te diepen en de mogelijkheden in Ede in kaart te brengen.

Meer informatie: Pedagogische civil society: de rol van de gemeente.

Opvoeden samen in de buurt in West-Friesland

Met ondersteuning van de Provincie Noord-Holland experimenteerden de gemeenten Hoorn en Opmeer met het versterken van de pedagogische basis. Met als centrale insteek: Hoe kun je als gemeente de opvoedkracht van een buurt, wijk of dorp stimuleren, zonder zelf te veel over te nemen? Beide gemeenten hebben hier op geheel eigen wijze invulling aan gegeven, maar toch zijn er ook overeenkomsten. In grote lijnen volgden Hoorn en Opmeer dezelfde stappen.

Meer informatie: animatiefilm.

Wijkacademies Opvoeden

Een Wijkacademie Opvoeden is een programma dat bewoners stimuleert om met elkaar in gesprek gaan, van elkaar te leren en allianties aan te gaan met scholen en instellingen in de buurt. Om ook mogelijkheden tot verdieping te scheppen, beschikt de wijkacademie een 'databank' van academici en andere deskundigen die op toegankelijke wijze theorieën over bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie of interculturele pedagogie kunnen overdragen en bespreekbaar maken. Er zijn wijkacademies in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Leiden.

Meer informatie op de site van Stichting BMP: Wijkacademies Opvoeden en meer

Jongerenparticipatie

De instelling van een lokale jongerenraad kan één van de middelen zijn om participatie te bevorderen, maar daarmee wordt slechts een beperkte groep jongeren bereikt. Zo heeft de gemeente Zaanstad een aparte organisatie in het leven geroepen om jongerenparticipatie in de gemeente te organiseren, waaronder het ondersteunen van jongeren die een lokaal initiatief willen opzetten. De gemeente Westervoort betrekt jongeren bij letterlijk alles wat hen aangaat.

Lees meer bij Jeugdparticipatie vormgeven.

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud