Publicaties NJi over de pedagogische basis

Overzicht van de publicaties van het Nederlands Jeugdinstituut over de pedagogische basis van kinderen en jongeren.

 • De waarde van de pedagogische basis

  Beleidsmakers

  In deze studie biedt het NJi een overzicht van de potentiële effecten van een sterke pedagogische basis op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 • Opgroeien doe je samen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze publicatie beschrijft wat we verstaan onder 'de pedagogische basis': alles wat bijdraagt aan het opgroeien van kinderen.

 • Medeopvoeders in de vrije tijd

  Professionals
  Beleidsmakers

  Begeleiders in sport, cultuur en scouting dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en zien zichzelf als medeopvoeder, blijkt uit dit onderzoek.

 • Nieuw kinderrecht: het recht om te falen

  Ouders
  Professionals
  Beleidsmakers

  Bert Wienen betoogt dat kinderen en jongeren in de huidige prestatiesamenleving onder zelfdwang moeten werken aan de beste versie van zichzelf.

 • Mentoren en maatjes voor jongeren

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze notitie beschrijft de verschillende vormen van mentoren en maatjes, wat zij betekenen voor het jeugdveld, praktijkervaringen en onderzoeksresultaten.

 • Een lerend netwerk starten

  Professionals

  Deze publicatie beschrijft hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten en hoe ze duurzame veranderingen kunnen stimuleren binnen hun netwerk.

 • Opgroeien en opvoeden in armoede

  Professionals

  Deze publicatie beschrijft de situatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. En de beleving van kinderen in armoede wordt geschetst. 

 • Opgroeien en opvoeden

  Ouders
  Professionals

  Wat als je als ouder graag het beste wil voor je kind maar niet weet hoe je je kind moet opvoeden? Een literatuurverkenning.

 • Samen opvoeden?!

  Ouders
  Professionals

  De rol van opvoeden ligt grotendeels bij de ouders, maar niet alleen bij de ouders. In dit rapport wordt de steun bij ouderschap verder uitgelegd.

 • Het groeiend jeugdzorggebruik

  Professionals
  Beleidsmakers

  De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar. Wij geven drie oorzaken voor deze groei én wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel.

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud