Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen

Een nieuw fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd

Kinderen en jongeren ervaren in toenemende mate stress door de hoge prestatiedruk. De coronapandemie laat zien dat we hiermee op het verkeerde paard wedden. Het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren en de maatschappelijke veerkracht worden ondermijnd; de kansenongelijkheid wordt groter. Het is tijd om tegenwicht te bieden aan de prestatiedruk en het geloof in maakbaarheid.

Omslag Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen
Titel: 
Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen. Een nieuw fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd
Auteur: 
Kraak, A. en M. Kleinjan
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
16 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie