De pedagogische basis in het kort

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders en opvoeders bij het opvoeden. Het draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse opvoedvragen. Maar zo vanzelfsprekend als het klinkt is het in de praktijk meestal niet. Zeker niet voor iedereen. Hoe komt dat? En wat weten we over de pedagogische basis en hoe kunnen we deze versterken?

Wat is de pedagogische basis?

De pedagogische basis is alles in de wereld om ons heen dat te maken heeft met het opgroeien, het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat allereerst over hoe volwassenen met kinderen omgaan, thuis, op school, bij de vereniging en op straat.

Maar het gaat ook over alle andere plaatsen waar ouders en kinderen komen: van de bankjes in het park tot een wijkcentrum waar iedereen kan binnenlopen. Hoe meer kinderen en ouders kunnen leren van al die verschillende mensen op al die verschillende plekken, hoe sterker ze staan bij het opgroeien en opvoeden. Het is daarom belangrijk dat iedereen de kans krijgt om anderen te ontmoeten, met hen te praten en van hen te leren.

Lees meer in de publicatie Opgroeien doe je samen of bekijk de infographic voor een samenvatting.

Hoe zit het: drie kernbegrippen van de pedagogische basis uitgelegd

De pedagogische basis is eigenlijk wat we vaak 'het gewone' of 'het alledaagse' noemen. De leefomgeving, relaties en ontmoeting zijn woorden die we vaak gebruiken wanneer het gaat over het versterken van de pedagogische basis. Maar wat bedoelen we hier precies mee en waarom is het belangrijk? Op deze pagina's gaan we daar dieper op in:

Wat is de pedagogische leefomgeving?Wat zijn pedagogische sociale relaties?Ontmoeting: sociaal en cultureel kapitaal

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud