Vormen van sociaal kapitaal in de pedagogische basis

De pedagogische basis bestaat uit het contact en de relaties die mensen met elkaar hebben. Het gaat ook over de buurt waarin ze leven en hoe ze elkaar daar kunnen ondersteunen. Alle sociale contacten die mensen in hun omgeving hebben, de relaties die ze daaruit met elkaar opbouwen en de hulp die ze elkaar bieden noemen we sociaal kapitaal. Op deze pagina lees je welke verschillende vormen van sociaal kapitaal er zijn.

Welke vormen van sociaal kapitaal zijn er?

Bonding, bridging en linking zijn vormen van sociaal kapitaal. Het zijn verschillende manieren waarop mensen gebruik kunnen maken van de hulpbronnen in hun omgeving. Die halen ze uit het contact dat ze met anderen hebben, door elkaar te ontmoeten. Wat betekenen ze precies?

Wat is bonding?

Bonding betekent dat wat mensen aan relaties en contacten hebben doordat ze bij een bepaalde groep horen, en verschillende mensen uit zo'n groep goed kennen. Je bent in zo'n groep met elkaar verbonden. Denk hierbij aan je familie, collega's of de mensen met wie je samen in een geloofsgemeenschap zit.

Doordat iemand bij een bepaalde groep hoort, kunnen anderen uit die groep helpen:

  • Opa of oma kan op de kinderen passen als ouders dat niet kunnen.
  • Ouders die deelnemen aan de oudergroepsapp van de klas kunnen daar vragen stellen als ze iets van school niet begrijpen. 

Wat is bridging?

Contact kunnen maken met mensen uit andere groepen dan waar je zelf bij hoort noemen we bridging. Denk aan een brug die je maakt van de ene groep naar de andere. Mensen uit andere groepen kunnen andere hulp en ondersteuning geven dan mensen uit de groep waar je zelf deel van uit maakt.

Mensen uit verschillende groepen weten en kennen verschillende dingen en dat kan ondersteunend werken:

  • Iemand uit de eigen familie lukt het misschien niet te helpen bij het begrijpen van een ingewikkelde brief, maar de buren wel.
  • Kinderen kunnen met de ouders van clubgenootjes meerijden naar voetbaltraining.

Wat is linking?

Door linking kun je hulp of steun krijgen van anderen die je in je eigen omgeving misschien niet zou tegenkomen. Linking ontstaat doordat je meedoet aan de samenleving. Bijvoorbeeld via je werk of omdat je bij een vereniging zit.

  • Door contact met je baas kun je op je werk een training volgen waar je nieuwe dingen leert.
  • Iemand die je kent van de buurtvereniging werkt bij de gemeente en kan je helpen met een aanvraag.
Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud