Autisme

Kinderen met autisme hebben vaak problemen met communicatie en sociale interactie. Autisme uit zich op verschillende manieren en komt voor in verschillende gradaties. In de vakliteratuur (DSM V) wordt de verzamelterm 'autismespectrumstoornis' (ASS) gebruikt. Hieronder vallen de volgende stoornissen: autistische stoornis, stoornis van Asperger, syndroom van Rett, desintegratieve stoornis en PDD-NOS.

Omgaan met gevolgen coronavirus

Informatie voor ouders, kinderen, jongeren en professionals

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands Jeugdinstituut geven we informatie met tips en voorbeelden om hiermee om te gaan.

Wat werkt?

Autisme is niet te genezen. Wel zijn er verschillende manieren om het kind, de ouders en het gezin van het kind te helpen om te gaan met de stoornis. Behandeling kan zich richten op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, het beperken van de nadelige gevolgen van de stoornis en het aanpakken van comorbiditeit. 

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies