Hoe herken ik autisme bij mijn kind?

Heb je het idee dat jouw kind anders reageert dan andere kinderen? Of valt dat mensen in jouw omgeving op? Dan kan het zijn dat je kind autisme heeft, maar dat hoeft niet. Ga na of je kind signalen heeft afgegeven die kunnen wijzen op autisme en praat erover met anderen.

Wat is autisme?

Bij kinderen met autisme werken de hersenen net iets anders dan bij kinderen zonder autisme. Wat je hoort, ziet, voelt, proeft en ruikt, verwerken de hersenen bij kinderen met autisme anders dan bij kinderen zonder autisme. Ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking heeft autisme. 

Autisme wordt vaak pas op latere leeftijd bij kinderen ontdekt, bijvoorbeeld wanneer ze op school niet kunnen meekomen met hun leeftijdsgenoten. Maar als ouder kun je je al eerder afvragen of je kind misschien autisme heeft omdat je bepaalde signalen denkt te herkennen.

Autisme herkennen

Kind van 0 tot 6 jaar

Autisme kun je op verschillende manieren in het gedrag van kinderen terugzien. Dat kan erg verwarrend zijn voor ouders en voor andere mensen in hun omgeving. 

De meest voorkomende signalen van autisme zijn:

  • moeite in de omgang met anderen
  • weinig interesse in de omgeving
  • moeilijk met veranderingen kunnen omgaan
  • sterk vasthouden aan regels
  • opvallende over- of ongevoeligheid voor bepaalde prikkels

Als je dit bij je kind herkent kan dat komen door autisme, maar dat hoeft niet. Het kan ook horen bij een bepaalde leeftijd, of het karakter van je kind. Ook kan het een reactie zijn op iets wat in het leven van je kind speelt. Een onrustige periode thuis of op school bijvoorbeeld. Je kunt daarom nooit zelf op basis van een lijst met signalen bepalen of je kind autisme heeft.

Kind van 6 tot 18 jaar

Het kan gebeuren dat je pas later het idee krijgt dat er misschien iets met jouw kind aan de hand is. Naast bovengenoemde signalen hebben mensen met autisme soms ook moeite om hun omgeving goed te begrijpen. Ook kunnen zij heel bang zijn voor bepaalde dingen en heel erg wel of juist niet gevoelig zijn voor prikkels. Maar ook op deze leeftijd geldt dat dit niet door autisme hoeft te komen en dat je autisme niet zelf kunt vaststellen.

Wat doe ik als ik denk dat mijn kind autisme heeft?

Herken je jouw kind in een of meer van bovengenoemde kenmerken? Praat daar dan eens over met de leerkracht van je kind of met anderen die je kind goed kennen. Valt hen iets op aan het gedrag van je kind?

Wil jij dat onderzocht wordt of je kind autisme heeft? ? Neem dan contact op met de huisarts of een wijkteam in jouw buurt. Zij kunnen samen met jou en je kind bekijken waar het behoefte aan heeft. Ook kunnen ze jullie doorverwijzen naar passende ondersteuning of hulp.

Als blijkt dat jouw kind autisme heeft, wordt samen met jullie uitgezocht hoe jouw kind daar het beste mee kan omgaan en in kan worden ondersteund, ook door jou.

Mijn kind heeft de diagnose autisme. Wat nu?

Hoe ouders de diagnose autisme beleven, kan verschillen. De duidelijkheid kan een soort opluchting geven, maar ook angst oproepen. Als ouder kun je de volgende stappen zetten:

  • leren begrijpen wat autisme is en wat het betekent voor je kind
  • de ontwikkeling van je kind en positief gedrag stimuleren
  • de omgeving aan je kind aanpassen
  • professionele hulp inzetten
Videobeschrijving

Veel ouders van kinderen met autisme hebben vragen. Hoe gaan we er als gezin mee om? Hoe ga ik er als ouder mee om? Hoe kan ik mijn kind het beste helpen? In deze video vertelt Susanne over hoe zij ermee omgaat. Susanne is de moeder van de 10-jarige Henk. Sinds anderhalf jaar weten ze dat Henk autisme heeft. 

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders