Hoe herken ik autisme bij mijn kind?

Heb je het idee dat jouw kind anders reageert dan andere kinderen? Of valt dat mensen in jouw omgeving op? Dan kan het zijn dat je kind autisme heeft. Ga dan na of je kind de afgelopen tijd signalen heeft afgegeven die kunnen wijzen op autisme.

Wat is autisme?

Bij kinderen met autisme werken de hersenen net iets anders dan bij kinderen zonder autisme. Wat je kind hoort, ziet, voelt, proeft en ruikt, verwerken de hersenen bij jouw kind anders dan bij kinderen zonder autisme. Ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking heeft autisme. Bij jongens komt autisme vaker voor en wordt autisme vaker herkend dan bij meisjes.

Autisme wordt vaak pas op latere leeftijd bij kinderen ontdekt, bijvoorbeeld wanneer ze op school niet kunnen meekomen met hun leeftijdsgenoten. Maar als ouder kun je je al eerder afvragen of je kind misschien autisme heeft omdat je bepaalde signalen herkent.

Autisme herkennen

Kind van 0 tot 6 jaar

Autisme kan op verschillende manieren in het gedrag tot uiting komen. Dat kan erg verwarrend zijn voor ouders en voor andere mensen in hun omgeving. Hoort bepaald gedrag nu bij een bepaalde leeftijd? Hoort het bij het karakter van het kind? Of is het echt een signaal van autisme?

De meest voorkomende signalen van autisme zijn:

  • moeite in de omgang met anderen
  • een beperkte interesse in de omgeving
  • moeilijk met veranderingen kunnen omgaan
  • sterk vasthouden aan regels
  • opvallende over- of ongevoeligheid voor bepaalde prikkels

Kind van 6 tot 18 jaar

Het kan gebeuren dat je pas later het idee krijgt dat er misschien iets met jouw kind aan de hand is. Naast bovengenoemde signalen hebben mensen met autisme soms ook moeite om hun omgeving goed te begrijpen. Ook kunnen zij heel bang zijn voor bepaalde dingen of juist niet gevoelig zijn voor prikkels, bijvoorbeeld voor pijn.

Wat doe ik als ik denk dat mijn kind autisme heeft?

Herken je jouw kind in een of meer van bovengenoemde kenmerken? Ga daarover dan in gesprek met de leerkracht van je kind of met anderen die je kind goed kennen.

Wil je dat je kind onderzocht wordt en eventueel een diagnose krijgt? Neem dan contact op met de huisarts of een wijkteam in jouw buurt. Zij kunnen samen met jou bekijken waar je kind moeite mee heeft. Ook kunnen ze jullie doorverwijzen naar passende hulp.

Als blijkt dat jouw kind autisme heeft, wordt samen met jullie uitgezocht hoe jij en jouw kind daar het beste mee kunnen omgaan.

Mijn kind heeft de diagnose autisme. Wat nu?

Hoe ouders de diagnose autisme beleven, kan verschillen. De duidelijkheid over wat er aan de hand is kan een soort opluchting geven, maar ook angst oproepen. Om de last voor jouw kind en jezelf te verminderen, kun je als ouder de volgende stappen zetten:

  • de diagnose van je kind leren begrijpen
  • de ontwikkeling van je kind en positief gedrag stimuleren
  • de omgeving aan je kind aanpassen
  • professionele hulp inzetten
Videobeschrijving

Veel ouders van kinderen met autisme hebben vragen. Hoe gaan we er als gezin mee om? Hoe ga ik er als ouder mee om? Hoe kan ik mijn kind het beste helpen? In deze video vertelt Susanne over hoe zij ermee omgaat. Susanne is de moeder van de 10-jarige Henk. Sinds anderhalf jaar weten ze dat Henk autisme heeft. 

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders