Hoe ziet de toekomst van mijn kind met autisme eruit?

Autisme bij je kind maakt de opvoeding niet makkelijk. Je wilt het beste voor je kind, maar je bent ook onzeker over de toekomst. Sommige mensen met autisme weten zich goed te redden, maar anderen hebben als volwassene nog begeleiding en hulp nodig. Wat kun je doen om je kind een fijne toekomst te geven?

Leren omgaan met autisme

Autisme gaat niet over, maar jij en je kind kunnen er wel mee leren omgaan. Door te leren wat autisme betekent en waar je bij autisme op moet letten, kan het leven met autisme makkelijker worden.

Zelfvertrouwen en positief toekomstbeeld

Een kind dat positief over zichzelf denkt, kan ook makkelijker naar de positieve kanten van autisme kijken. En als je kind weet waar het goed in is, helpt dat voor het zelfvertrouwen. Voorbeelden van waar mensen met autisme goed in zijn:

  • eerlijkheid
  • veel kennis van bepaalde zaken en onderwerpen
  • het vastleggen van beelden, vormen en kleuren
  • graag nieuwe dingen leren
  • betrouwbaarheid en trouw
  • oplettendheid, gericht op details
  • sterk in onderzoeken en organiseren

Dit zijn maar voorbeelden, want ieder kind is uniek en dat geldt ook voor ieder kind met autisme. Ga met je kind na wat de sterke punten van je kind zijn. Besteed aandacht aan wat jouw kind goed kan en geef het de ruimte om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Professionele hulp

Wanneer bij een kind autisme wordt vastgesteld, wordt gezocht naar hulp die past bij jouw kind. Daarvoor bestaan verschillende soorten professionele hulp.

Psycho-educatie

Met psycho-educatie leert je kind wat bij autisme hoort en waar dat vandaan komt. Als je kind beter begrijpt waarom iets moeilijk is, kan het beter bedenken hoe het makkelijker is te maken. Daardoor kan je kind ook meer zelfvertrouwen krijgen.

Gedragstherapie

Met gedragstherapie leert je kind hoe het zich gedraagt in verschillende situaties en hoe dat misschien ook anders kan, op een manier die wel bij je kind past. Bijvoorbeeld met het omgaan met andere mensen. Door gedragstherapie kan je kind ook oefenen met het herkennen van emoties bij zichzelf en bij anderen.

Geen medicijnen

Tegen autisme bestaan geen medicijnen. Wel kan een arts medicijnen voorschrijven als je kind bijvoorbeeld moeite heeft met concentreren of het omgaan van emoties.

Zorgen over de toekomst

Als bij je kind autisme wordt vastgesteld, kun je dat als ouder ervaren als een vorm van 'levend verlies'. Het is moeilijk te accepteren dat je kind misschien niet kan bereiken wat je het gunt. En je maakt je soms zorgen over de toekomst. Misschien moet je afscheid nemen van het ouderschap zoals je dat voor je zag.

Als je deze gevoelens hebt, is het belangrijk te weten dat je niet de enige bent. Praat hierover met mensen in je omgeving en zoek lotgenoten op. Voor vragen of advies kun je terecht bij de advieslijn van Balansdigitaal.

Meer weten over levend verlies? Luister naar de podcast met Emeritus Hoogleraar Verliesverwerking Manu Keirse.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders