Hoe kan ik mijn kind met autisme helpen?

Als je een kind met autisme hebt, maakt dat de opvoeding niet makkelijk. Je wilt graag het beste voor je kind, maar weet misschien niet zo goed wat het nodig heeft. Kinderen met autisme hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Autisme gaat niet over, maar je kunt er wel mee leren omgaan.

Hoe kan ik mijn kind met autisme ondersteunen? 

Autisme is voor iedereen anders, maar als ouder kun je je kind helpen.  

Zoek informatie over autisme

Meer weten over autisme kan enorm helpen om je kind beter te begrijpen. Wat kun je van je kind verwachten, wat heeft je kind wel en juist niet nodig, en hoe kom je er samen achter wat je kind goed kan? Vraag bijvoorbeeld informatie bij je huisarts, het wijkteam of een hulpverlener. Zoek online naar betrouwbare bronnen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). 

Zorg voor structuur en voorspelbaarheid

Voor kinderen met autisme is het fijn om te weten wat ze kunnen verwachten, bijvoorbeeld door een vaste dagindeling. Maak daarom bijvoorbeeld een planning voor doordeweekse dagen en houd je daar dan ook aan. Veranderingen zijn voor een kind met autisme vaak moeilijk. Bereid je kind er daarom op voor, praat erover en geef het de tijd om eraan te wennen. Wennen kan soms heel lang duren, dus wees geduldig.

Praat duidelijk en concreet

Kinderen met autisme vinden het soms moeilijk om dingen als sarcasme, grapjes of beeldspraak te begrijpen. Wat je zegt nemen ze heel letterlijk. Zeg daarom wat je bedoelt en doe wat je zegt. Zeg bijvoorbeeld niet 'we gaan straks', maar 'we gaan over vijf minuten' en doe dat ook.  

Vraag je kind wat het graag van je wil en neem dat serieus

Autisme is voor iedereen anders. Daarom verschilt het ook wat kinderen met autisme nodig hebben en wat ze prettig vinden. Sommige kinderen willen liever niet aangeraakt en geknuffeld worden. Praat daarover en neem je kind serieus.

Ontdek samen wat je kind goed kan

Kinderen met autisme kunnen het heel vervelend vinden dat ze autisme hebben. Met behandeling en hulp kan een kind leren omgaan met autisme. Maar het is ook belangrijk om te ontdekken wat ze goed kunnen. Misschien zien ze snel details of verbanden. Of zijn ze erg goed in tekenen of werken met computers. Het kan je kind helpen om ook de positieve kanten van autisme te zien en te ontdekken dat zij meer zijn dan hun autisme.

Wat hebben mijn andere kinderen nodig?

Voor andere kinderen in je gezin is het hebben van een broer of zus met autisme niet altijd makkelijk. Je kind met autisme vraagt vaak meer aandacht en tijd, en dat kunnen andere kinderen soms oneerlijk vinden. Misschien voelen zij zich ook verantwoordelijk voor hun broer of zus of schamen ze zich soms. Daarom is het belangrijk dat zij goed begrijpen wat autisme betekent en waarom ze anders worden behandeld dan hun broer of zus met autisme.

Video: omgaan met autisme bij mijn kind

Videobeschrijving

Veel ouders van kinderen met autisme hebben vragen. Hoe gaan we er als gezin mee om? Hoe ga ik er als ouder mee om? Hoe kan ik mijn kind het beste helpen? In deze video vertelt Susanne over hoe zij ermee omgaat. Susanne is de moeder van de 10-jarige Henk. Sinds anderhalf jaar weten ze dat Henk autisme heeft. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Ervaringsverhalen en video's kunnen helpen om autisme beter te begrijpen en om ook de positieve kanten ervan te zien:

Meer informatie:

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders