Hoe kan ik mijn kind met autisme helpen?

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Je wilt graag het beste voor je kind, maar weet misschien niet zo goed wat het nodig heeft. Kinderen met autisme hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Hoe kan ik mijn kind met autisme ondersteunen? 

Autisme is voor iedereen anders, maar als ouder kun je je kind helpen.  

Zoek informatie over autisme

Meer weten over autisme kan enorm helpen om je kind beter te begrijpen. Wat kun je van je kind verwachten, wat heeft je kind wel en juist niet nodig, en hoe kom je er samen achter wat je kind goed kan? Vraag bijvoorbeeld informatie bij het wijkteam of een hulpverlener. Zoek je liever online? Kijk dan naar betrouwbare bronnen zoals Thuisarts, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). 

Zorg voor structuur en voorspelbaarheid

Voor kinderen met autisme is het fijn om te weten wat ze kunnen verwachten, bijvoorbeeld door een vaste dagindeling. Maak daarom bijvoorbeeld een planning voor doordeweekse dagen en houd je daar dan ook aan. Veranderingen zijn voor een kind met autisme vaak moeilijk. Bereid je kind er daarom op voor, praat erover en geef het de tijd om eraan te wennen. Wennen kan soms heel lang duren, dus wees geduldig. Op onze pagina's over Ontwikkeling vind je informatie over structuur en grenzen voor alle kinderen van verschillende leeftijden: kleuters (4-6 jaar), kinderen (6-12 jaar), pubers (10-16 jaar) en jongeren (16 jaar en ouder)

Praat duidelijk en concreet

Kinderen met autisme vinden het soms moeilijk om dingen als sarcasme, grapjes of beeldspraak te begrijpen. Bijvoorbeeld 'hij is zo traag als een slak'. Wat je zegt kunnen ze heel letterlijk nemen. Zeg daarom wat je bedoelt en doe wat je zegt. Zeg bijvoorbeeld niet 'we gaan straks', maar 'we gaan over vijf minuten' en doe dat ook.  

Kijk wat je kind nodig heeft en neem dat serieus

Autisme is voor iedereen anders. Daarom verschilt het ook wat kinderen met autisme nodig hebben en wat ze prettig vinden. Sommige kinderen willen bijvoorbeeld liever niet aangeraakt en geknuffeld worden. Soms kun je hierover praten met je kind. Maar ook de lichaamstaal van je kind kan veel informatie geven.

Ontdek samen wat je kind goed kan

Kinderen met autisme kunnen het vervelend vinden dat ze autisme hebben. Met behandeling en hulp kunnen kinderen leren omgaan met wat ze lastig vinden aan het hebben van autisme. Maar het is ook belangrijk om te ontdekken wat ze goed kunnen. Misschien zien ze snel details of verbanden. Of zijn ze erg goed in tekenen of werken met computers. Het kan kinderen helpen als zij ook de positieve kanten van autisme zien en ontdekken dat zij meer zijn dan hun autisme.

Zorg voor jezelf

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Kijk daarom ook naar jouw eigen behoefte. Wanneer je goed in je vel zit, kan dit het opvoeden wat lichter maken. Meer hierover lees je op de pagina Goed voor jezelf zorgen.

Wat hebben mijn andere kinderen nodig?

Sommige kinderen merken er weinig van dat hun broer of zus autisme heeft. Voor andere kinderen is het hebben van een broer of zus met autisme niet altijd makkelijk. Je kind met autisme vraagt vaak meer aandacht en tijd, en dat kunnen andere kinderen soms oneerlijk vinden. Misschien voelen zij zich ook verantwoordelijk voor hun broer of zus of schamen ze zich soms. Daarom is het belangrijk dat zij goed begrijpen wat autisme betekent en waarom ze soms anders worden behandeld dan hun broer of zus met autisme.

Op onze pagina's over Zorgintensieve gezinnen lees je meer over aandacht voor broers en zussen van een kind dat zorg nodig heeft. Ook vind je er informatie over praten met broers en zussen.

Video: omgaan met autisme bij mijn kind

Videobeschrijving

Veel ouders van kinderen met autisme hebben vragen. Hoe gaan we er als gezin mee om? Hoe ga ik er als ouder mee om? Hoe kan ik mijn kind het beste helpen? In deze video vertelt Susanne over hoe zij ermee omgaat. Susanne is de moeder van de 10-jarige Henk. Sinds anderhalf jaar weten ze dat Henk autisme heeft. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Ervaringsverhalen en video's kunnen helpen om autisme beter te begrijpen en om ook de positieve kanten ervan te zien:

Meer informatie:

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders