Hoe moet het met mijn kind met autisme op school?

Kinderen met autisme hebben het niet altijd even makkelijk op school. Ze hebben misschien wat meer of andere aandacht nodig dan andere kinderen. Als vastgesteld wordt dat je kind autisme heeft, vraag je je misschien af hoe het op school het beste ondersteund kan worden. Hoe kies je een goede school voor je kind? En wat kan de school doen om jouw kind te helpen?

Een school kiezen

Scholen verschillen in wat zij voor kinderen met autisme kunnen doen. In het regulier onderwijs zijn er scholen die geschikt zijn voor kinderen met autisme. Zij hebben bijvoorbeeld een leraar die is gespecialiseerd in autisme en kunnen de ondersteuning bieden die je kind nodig heeft. Kijk naar wat jouw kind nodig heeft en informeer bij de school of ze dat kunnen bieden.

Als je je kind aanmeldt voor een school, is het belangrijk om het te hebben over wat je kind nodig heeft. De school kijkt dan of deze ondersteuning mogelijk is. Is dat niet het geval, dan zoekt de school samen met jou naar een andere plek.

Als je kind meer nodig heeft dan een reguliere school kan bieden, kan het speciaal onderwijs een goede keuze zijn. Voor het speciaal onderwijs heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is een bewijs dat je kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. Deze verklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband van de scholen. Vraag hiernaar bij de leraar of intern begeleider van je kind.

Begeleiding op de eigen school

Volgens de Wet passend onderwijs moeten scholen proberen meer kinderen met bijvoorbeeld autisme binnen het reguliere onderwijs te houden. Met begeleiding kunnen ze dan op hun eigen school blijven en hoeven ze niet naar het speciaal onderwijs. Bespreek met de leerkracht van je kind wat de beste manier is om jouw kind te ondersteunen. Stel daarvoor samen een ontwikkelingsperspectief op: een plan waarin staat welke begeleiding je kind krijgt, welk eindniveau je kind kan halen en welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

Naar de middelbare school

Als je kind naar de middelbare school gaat, heb je opnieuw van alles te kiezen. Omdat elk kind met autisme anders is, bestaat er niet één beste keuze. Houd rekening met het functioneren en de intelligentie van jouw kind. Het voortgezet speciaal onderwijs heeft maar weinig plekken op havo- en vwo-niveau.

De aanmeldingsprocedure is ook anders. Dat komt doordat de school tijd nodig heeft om onderzoek te doen naar de zorgvraag van je kind. Informeer hier dus ruim van tevoren naar, zodat je op tijd weet wanneer de einddatum voor aanmelden is.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders