Erkende interventies autisme

Voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) bestaan in Nederland verschillende erkende interventies. Deze zijn vaak gericht op het verminderen van de gedragsproblemen die met ASS samenhangen, bijvoorbeeld door het versterken van de sociaal-cognitieve ontwikkeling of het werkgeheugen. Ook zijn er erkende interventies voor gezinsleden van kinderen met een ASS. Deze hebben als doel om te voorkomen dat bijvoorbeeld broertjes of zusjes zelf psychosociale problemen ontwikkelen.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

  • VIPP-AUTI

    Professionals
    Beleidsmakers

    VIPP-AUTI bestaat uit zes huisbezoeken waarin video-opnames van ouder-kindinteracties met de ouders besproken worden.

Interventies in de klas

Er zijn op dit moment geen erkende interventies bekend bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies die (mede) gericht zijn op jeugdigen met ASS die een leerkracht in de klas kan uitvoeren. De interventies 'Cogmed RM' en de 'Brussencursus' kunnen alleen door een erkende trainer/coach gegeven worden. Dit geldt eveneens voor de interventie 'Stop 4-7' die zich richt op een breder scala aan gedragsproblemen waaronder gedragsproblemen die met autisme samenhangen.

Foto Vivian den Blanken