Richtlijnen autisme

Er zijn voor diverse beroepsgroepen richtlijnen hoe je volgens wetenschap en praktijk het beste ouders en kinderen kunt begeleiden als een kind een autismespectrumstoornis heeft.

In een richtlijn of standaard staat welke acties je bij bepaalde problematiek kunt ondernemen als het gaat om preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen. Je vindt ze in de databank Richtlijnen.

Foto Vivian den Blanken