Zorgstandaard Autisme

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt worden door beperkingen in sociale omgang, de communicatie en de verbeelding.  Het doel van deze zorgstandaard is cliënten, hun naasten en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg inzicht te bieden in de inhoud en organisatie van zorg voor mensen met ASS. Daardoor zijn zij beter in staat keuzes te maken, regie te voeren en te komen tot gezamenlijke besluitvorming. De standaard biedt een breed gedragen kwaliteitskader dat professionals, beroepsorganisaties en zorgverzekeraars handvatten biedt voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van ASS. Deze zorgstandaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn