JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen

Deze richtlijn beschrijft de vroege signalering en begeleiding van autismespectrumstoornissen (ASS) bij jeugdigen van 0-19 jaar. De richtlijn is een systematische analyse van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en een vertaling daarvan naar praktische toepasbaarheid. Het doel van de richtlijn is om professionals in de jeugdgezondheidszorg handvatten te geven voor de samenwerking bij de signalering, begeleiding en een toeleiding naar verdere diagnostiek: met ouders en verzorgers en met samenwerkingspartners, zoals huisartsen, praktijkverpleegkundigen, kinderartsen, kinderverpleegkundigen en de jeugd-ggz.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn