JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen

Deze richtlijn beschrijft de fasen van vroege signalering en begeleiding van autismespectrumstoornissen (ASS) bij jeugdigen van 0-19 jaar. Het doel van de richtlijn is om JGZ-professionals handvatten te geven voor de samenwerking met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners, zoals huisartsen/praktijkverpleegkundigen, kinderartsen/kinderverpleegkundigen en de jeugd-ggz bij de signalering, begeleiding en een toeleiding naar verdere diagnostiek. De richtlijn bestaat uit een systematische analyse van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de vertaling daarvan naar praktische toepasbaarheid en is ontwikkeld door een samengestelde werkgroep voor professionals in de JGZ. De richtlijn is bedoeld voor alle professionals werkzaam in de JGZ.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn