Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Veel kinderen maken door een ongunstige thuissituatie minder kans op een succesvolle schoolloopbaan. Ze hebben als ze twee jaar zijn vaak al een achterstand in hun ontwikkeling. Niet alle ouders zijn in staat om hun kind goed te ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Zonder extra steun beginnen hun kinderen dan ook met een aanzienlijke achterstand aan het formele onderwijs (groep 3). Een achterstand die ze dan meestal niet meer inlopen en waar ze hun hele leven nadeel van ondervinden.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) beoogt onderwijsachterstand van deze kinderen te voorkomen of te verminderen zodat ze meer kans hebben in het onderwijs. En met succes. Onderzoek laat zien dat kinderen die voorschoolse educatie hebben gevolgd een deel van hun (taal-)achterstand inhalen.

Omgaan met gevolgen coronavirus

Informatie voor ouders, kinderen, jongeren en professionals

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands Jeugdinstituut geven we informatie met tips en voorbeelden om hiermee om te gaan.

Iedereen dezelfde sterke basis

Vier VVEPedagogisch medewerkers en peuterleidsters hebben grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Met de Basistraining VVE verwerven zij een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Lees meer op:

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies