• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Monitoring

Een belangrijk middel om de kwaliteit in de jeugdsector te toetsen, te verbeteren en te borgen is monitoring. Dit houdt in dat er regelmatig gegevens worden verzameld die professionals en beleidsmakers een beeld geven van wat er goed gaat en van wat er beter kan.

Meten is weten lijkt het een belangrijk uitgangspunt, maar het gaat niet altijd op. Je moet goed weten wat je precies gemeten hebt en wat dat in de praktijk betekent. 'Cijfers spreken niet voor zich, er moet altijd over gesproken worden', schrijven Esther Geurts en Tom van Yperen in een rapport uit 2010. Daarmee bedoelen zij dat de cijfers die een monitor levert de grondstof zijn voor een gesprek tussen alle betrokken personen. Daar wordt eerst besproken wat er gemeten is, vervolgens of men het beeld dat de cijfers schetsen in de praktijk herkent en dan pas of er verbetering nodig is.

Onze monitors

Kwaliteit door grip op cijfers

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt en beheert diverse monitors en biedt ondersteuning bij het gebruik ervan.

Of download onze brochure Monitors voor jeugdhulp.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.