Monitoring

Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? Dat zijn leidende vragen bij alle verbeterprocessen. Het is belangrijk om daar goed zicht op te houden, zodat duidelijk is of de situatie verbetert - of in ieder geval niet verslechtert. Daarom brengen we met regelmaat in beeld 'hoe het gaat' met kinderen en jongeren en bespreken we met belanghebbenden wat dat beeld betekent voor de praktijk of voor het beleid.

Monitoring is dat proces van herhaald in beeld brengen en bespreken. In dit dossier leest u welke rol monitoring speelt in de verschillende facetten van het jeugdbeleid.

Werken met outcome-indicatoren

Als gemeente wilt u weten in hoeverre kinderen en opvoeders baat hebben bij de jeugdhulp die u heeft ingekocht. Hiervoor heeft u outcomegegevens nodig. Hoe kun je als gemeente effectief werken met outcome-indicatoren? Kijk samen met jeugdhulpaanbieders naar de standaard set van outcome-indicatoren: uitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid. Bedenk goed: meetcijfers spreken niet voor zich. Leg daarom samen met een aanbieder verbanden en bepaal vervolgens of er verbeteracties nodig zijn. Wilt u ook aan de slag met outcome-indicatoren? Wij ondersteunen u graag. Bekijk de video voor meer informatie.

Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders willen een kwaliteitsgesprek voeren over de outcome van jeugdhulp. Aanbieders kunnen een deel van de outcome-indicatoren aanleveren bij het CBS, samen met de Beleidsinformatie Jeugd. Het CBS anonimiseert de gegevens en stelt rapportages op die aanbieders vervolgens kunnen bespreken met gemeenten. De publicatie 'Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd' beantwoordt veelvoorkomende praktische vragen over het aanleveren van gegevens via deze CBS-route.

Effectievere jeugdhulp

Het monitoren van resultaten is een van de zeven punten die volgens Tom van Yperen en Wim Gorissen de ontwikkeling van effectieve jeugdhulp kunnen versnellen. Dat is nodig, want er is te weinig bekend over welke effecten jeugdhulp boekt in de dagelijkse praktijk, en wat precies werkt bij wie. Andere zaken waarvan zij verwachten dat ze zullen bijdragen aan effectievere jeugdhulp zijn het beredeneerd toepassen van methoden en richtlijnen en het benutten van beschermende factoren.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies