• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Effectieve jeugdhulp

Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp is een van de drijfveren achter de Jeugdwet. Effectiviteit is een essentieel onderdeel van die kwaliteit. Effectieve jeugdhulp is hulp die ertoe leidt dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk ontwikkelen, dat opvoeders beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden en dat opgroei- en opvoedproblemen afnemen. Daarvoor is het nodig dat kennis over wat werkzaam is in de praktijk wordt toegepast.

Samen lerend doen wat werkt

Kinderen ontwikkelen zich veiliger, gezonder en kansrijker als het jeugdveld 'samen lerend doet wat werkt'. 'Samen leren' vraagt dat iedereen in het jeugdveld zich steeds blijft afvragen hoe de zorg en begeleiding voor kinderen en gezinnen kan verbeteren. 'Doen wat werkt' betekent dat daarbij de beschikbare kennis wordt gebruikt: wetenschappelijke kennis, kennis uit de praktijk en ervaring van cliënten. Dat is de visie van een denktank van zorgaanbieders, vertegenwoordigers van professionals en cliënten, gemeenten en kennisinstellingen. Lees meer over die visie in de publicatie Samen lerend doen wat werkt.

Jeugd in Onderzoek

'Kennis is niet statisch maar voortdurend in ontwikkeling en wordt in verbinding met anderen gemaakt.' Met die boodschap opende Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, op 24 mei het congres Jeugd in Onderzoek. Het doel van het jaarlijkse congres is kennisuitwisseling, het prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen.

Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief?

Loont het om een interventie in te kopen? Onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Maastricht bekeken 47 economische evaluatiestudies, waarin de kosten en de effecten van een interventie zijn vergeleken met die van andere hulp. Conclusie: tien van de onderzochte interventies zijn kosteneffectief.

55 Vragen over effectiviteit

De belangstelling voor de effectiviteit van de jeugdhulp neemt toe. De publicatie '55 Vragen over effectiviteit' geeft antwoord op veelgestelde vragen, zoals 'In welke mate bepaalt de interventie en resultaat?', 'Wat is een effectieve professional?' en 'Wat voor onderzoek is nodig voor bewezen effectiviteit?'

Vragen?

Germie van den Berg is contactpersoon.

Foto Germie van den  Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies