ZonMw-programma's

ZonMw financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. ZonMw investeert veel in de gezondheid en het welzijn van de jeugd om de kansen op een gezonde ontwikkeling te vergroten. Hieronder staan de belangrijkste programma's die onderzoek stimuleren naar effectiviteit van jeugdinterventies.

Wat werkt voor de jeugd

De missie van dit programma is het vergroten, toepasbaar maken én toepassen van kennis over wat werkt in de hulp gericht op psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Hierbij gaat het om preventie van problemen, hulp aan gezinnen bij het opvoeden, en hulp aan kinderen en jongeren zelf. Het programma bestaat uit drie programmalijnen: Kind en leefwereld; Professionals en hun organisatie; en Gemeenten. Lees meer: Wat werkt voor de jeugd.

Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken in deze kenniswerkplaatsen samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken. Het uitgangspunt is dat de werkplaatsen impact realiseren in de dagelijkse praktijk. Het programma is gericht op samenwerking en gezamenlijk leren, concrete producten, verspreidings- en implementatieactiviteiten én financiële investeringen door andere partijen. In het bijzonder streeft het programma samenwerking binnen het sociaal domein na. Lees meer: Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Veilig opgroeien

Dit programma bestaat uit twee deelprogramma's: Kindermishandeling en Loverboys.

Binnen het deelprogramma Kindermishandeling wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van bestaande interventies en instrumenten, en onderzoek naar risicofactoren voor en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professionals en randvoorwaarden voor implementatie.

Het doel van het deelprogramma Loverboys is de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren om zelfstandigheid en regie over eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. Lees meer: Veilig opgroeien.

De website Zonmw.nl/jeugd biedt een overzicht van de activiteiten van de jeugdprogramma's van ZonMw.

Bram van den Berg