Wat werkt bij vaktherapie?

Onder vaktherapie vallen therapievormen die gebruik maken van een ervaringsgerichte aanpak zoals spel, muziek, dans, beweging, drama en beeldend materiaal. 

Doelen

Deze therapievormen kunnen worden ingezet voor allerlei problemen bij jeugdigen. Vaktherapeuten streven doelen na zoals het terugdringen van problemen en stoornissen, het op gang brengen van een gestagneerde ontwikkeling en het verwerken of leren omgaan met problemen.

Effectiviteitsonderzoek

Ook al worden deze therapieën veel gebruikt, toch is er nog maar weinig kwalitatief goed onderzoek naar de effectiviteit gedaan. De resultaten van speltherapie en muziektherapie zijn het beste onderzocht. Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat kinderen die speltherapie ontvangen een beter uitkomst hebben dan kinderen die geen therapie krijgen. Muziektherapie geeft goede resultaten bij kinderen met autisme, het helpt communicatieproblemen te verminderen en sociaal gedrag te stimuleren. Ook met dramatherapie zijn positieve resultaten behaald, vooral op het gebied van internaliserende problemen, zoals teruggetrokken, angstig en depressief gedrag. Naar dans- en bewegingstherapie, beeldende- en psychomotorische therapie is nog te weinig onderzoek bij jeugdigen gedaan om al een oordeel over de effectiviteit ervan te kunnen vormen.

Lees meer over de werkzame principes van vaktherapie.

Bram van den Berg