Effectief werken in het veranderende jeugdveld

Gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals willen samen zorgen dat kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp krijgen die past bij hun situatie en die effectief is. Effectief werken is echter niet eenvoudig. De notitie 'Effectief werken in het veranderende jeugdveld' biedt een raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.

Iedereen wil dat de jeugdhulp zo effectief mogelijk werkt, of het nu gaat om preventie, vroegtijdige ondersteuning of specialistische behandeling. Maar de wetenschappelijke onderbouwing van hulpvormen en behandelmethoden is nog erg beperkt. Slechts een klein deel, zo'n 10 procent van het jeugdhulpaanbod, is bijvoorbeeld opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Om toch effectieve jeugdhulp te bieden, is het nodig te investeren in het vakmanschap van jeugdprofessionals, zodat ze in staat zijn interventies of elementen daarvan op een goede manier in te zetten. Die investering levert het meeste op wanneer gemeenten en jeugdhulporganisaties samenwerken om goede resultaten te boeken, op basis van een gezamenlijke visie op effectief werken. De notitie zet de uitgangspunten voor effectief werken op een rij. Een van die uitgangspunten is dat gemeenten met professionals, aanbieders, ouders en jongeren in gesprek blijven over wat effectieve jeugdhulp is.

De hier gepresenteerde visie op effectieve jeugdhulp kwam tot stand in gesprek met verschillende partijen in het jeugdveld.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)