Wat werkt bij oplossingsgerichte therapie?

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.

Kortdurend en resultaatgericht

Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.

Conclusies

Naar oplossingsgerichte therapie is nog maar weinig goed onderzoek gedaan. Zeker naar de toepassing bij kinderen, jongeren en hun ouders. Toch valt er voorlopig een aantal – voorzichtige – conclusies te trekken:

  • oplossingsgerichte therapie is bij veel problemen effectiever dan geen therapie;
  • oplossingsgerichte therapie lijkt minstens even effectief als andere psychosociale behandelingen;
  • in de meeste gevallen lijken minder sessies met oplossingsgerichte therapie nodig om hetzelfde resultaat als bij andere psychosociale behandelingen te bereiken.

Meer onderzoek noodzakelijk

Er zijn enkele voorzichtige aanwijzingen voor de werkzame factoren van oplossingsgerichte therapie. Hier moet echter nog meer onderzoek naar verricht worden.

Lees meer informatie over de werkzame principes van oplossingsgerichte therapie in:
Oplossingsgerichte therapie: wat werkt?

Bram van den Berg