Effectieve monitoring

Bij monitoring hou je in de gaten of de doelen worden bereikt. Dat kunnen resultaatgerichte doelen zijn, bijvoorbeeld: is de kindermishandeling gestopt? Het kunnen ook organisatorische doelen zijn, bijvoorbeeld: wordt er nu beter samengewerkt met gezinnen?  Ook procesgerichte doelen zijn mogelijk, bijvoorbeeld: was er overleg tussen de hulpverlener en de leerkracht? Monitoring doe je aan het eind van een traject, maar ook tussendoor.  

Bij monitoring ga je uit van de informatie die beschikbaar is, ook al heb je nog niet alle informatie. Die informatie vormt de basis van een monitorgesprek. In dat gesprek beantwoord je vier vragen: herkennen we het, kunnen we het verklaren, wat vinden we ervan en zijn er verbeteracties nodig? Zo stimuleer je een lerende beweging.

De hulp aan gezinnen verbetert als je als professional in de gaten houden of de doelen worden bereikt. Dit is ook belangrijk voor professionals zelf: door monitoring weet je hoe het gaat met een gezin. Je weet of je de goede dingen doet en je weet of je de dingen goed doet.  

Cijfers

  • De meerderheid van de jeugdhulporganisaties gebruikt monitoring in het contact met cliënten. De meerderheid gebruikt die gegevens vervolgens ook om kwaliteitsgesprekken te voeren binnen de organisatie.
  • Kwaliteitsgesprekken die de gemeente met jeugdhulpaanbieders voeren, gaan vaak over financiën en aantallen cliënten. Het aantal gemeenten dat ook vraagt naar hoe organisaties bezig zijn met kwaliteitsverbetering groeit.

Wat speelt er nu?

  • Er is veel aandacht voor datagedreven werken en evidence-based werken. Monitoring is daar onderdeel van.
  • Gemeenten proberen steeds vaker hun maatschappelijke doelen voor het jeugdbeleid meetbaar te maken. Ze checken bijvoorbeeld in coronatijd hoe het gaat met kinderen en jongeren in hun gemeente.