Slachtoffers loverboys

Zowel meisjes als jongens kunnen in handen vallen van een loverboy. Zij worden emotioneel afhankelijk en uitgebuit voor prostitutie of andere illegale activiteiten. Deze vorm van mensenhandel heeft grote gevolgen voor de psychische en sociale ontwikkeling van slachtoffers. Lees wat u kunt doen met betrekking tot preventie, signalering, melding, ketensamenwerking en hulp.

Doorontwikkeling behandelaanbod slachtoffer loverboys

Zes jeugdhulpaanbieders hebben, met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut, hun behandelaanbod voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel doorontwikkeld en beschreven. Doel is de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en bescherming van slachtoffers te verbeteren.

Het project heeft veel opgeleverd. Zo is er bij een aantal instellingen meer aandacht voor trauma gekomen tijdens de behandeling en is er meer zicht gekomen op de doelgroep die in de instellingen behandeling ontvangt.

Preventiemateriaal loverboyproblematiek

Wegwijzer

De Rijksoverheid, lokale overheden, zorginstellingen en particuliere partijen hebben veel preventiemateriaal ontwikkeld gericht op loverboyproblematiek of op het in bredere zin voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het is soms lastig het meest geschikte materiaal te kiezen uit dit grote aanbod. Om jongeren, ouders en professionals van bijvoorbeeld scholen, hulpverleningsinstanties en gemeenten hierbij te ondersteunen, heeft de Rijksoverheid een inventarisatie gemaakt.

Aanpak slachtoffers loverboys en mensenhandel binnen gemeenten en wijkteams

Uit meerdere onderzoeken en casuïstiek blijkt dat loverboy-/ mensenhandelproblematiek zich niet beperkt tot de randstad of (middel)grote steden. In opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) voert het NJi een ontwikkeltraject uit waarin we nagaan hoe gemeenten de aanpak voor deze slachtoffers hebben georganiseerd en in hun beleid hebben geborgd. We kijken ook wat hierbij de rol van wijkteams is en wat er nodig is om de aanpak verder vorm te geven. We vullen de handreikingen van de commissie Azough aan en ook zal binnen dit dossier aandacht komen voor de aanpak voor gemeenten. Het project wordt in april 2017 afgerond.

Informatie voor slachtoffers en ouders

De adviezen en hulpmiddelen op deze pagina's zijn bedoeld voor jeugdhulpprofessionals en gemeenten. Ben je zelf (mogelijk) slachtoffer van een loverboy? Of de ouder of een bekende van een (mogelijk) slachtoffer? En wil je hulp of advies? Kijk op slachtofferwijzer.nl  of neem contact op met een van de volgende organisaties:

In een aantal regio's zijn regionale meldpunten loverboyproblematiek (vraag na bij Veilig Thuis: 0800 - 2000) 

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies