Kennis en bewustwording van seksuele uitbuiting

Signalering binnen jeugdhulpverlening

Een betere aanpak van seksuele uitbuiting begint bij een betere signalering van de slachtoffers. Omdat seksuele uitbuiting relatief weinig voorkomt, staat de aanpak niet overal even duidelijk op het netvlies van professionals en beleidsmakers. Bovendien komen jongeren vaak in de hulpverlening terecht met andere boven- of onderliggende problematiek.

Meer kennis en bewustwording van de problematiek bij professionals, onderwijs, wijkteams, politie, gemeenten en beleidsmakers is dan ook essentieel. Training en scholing op het gebied van signalering en gespreksvoering kunnen hieraan bijdragen. Dit geldt ook voor aandacht hebben voor de verschillende verschijningsvormen van mensenhandel, het implementeren van kennis van bestaande risicotaxatie-instrumenten en van het thema mensenhandel in de interne werkwijze van een organisatie. De problematiek kan in elke werkpraktijk of gemeente voorkomen en beperkt zich niet tot de Randstad of grote en middelgrote steden. Zie ook Cijfers over slachtoffers.

Risicogroepen en trauma

Veel slachtoffers van seksuele uitbuiting hebben een achtergrond van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel misbruik. Verreweg de meeste slachtoffers kampen met meerdere psychische of psychiatrische klachten of psychosociale problemen. Mensenhandelaren kiezen hun slachtoffers vaak uit op deze kwetsbare kenmerken.

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) lopen minimaal vier keer meer kans op het meemaken van seksueel geweld dan anderen. Ook maken zij meer ernstige en herhalende vormen van seksueel misbruik mee. Bovendien lopen zij, onder andere door toedoen van beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden, een verhoogde kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na een potentieel traumatische gebeurtenis. De praktijk laat zien dat jongeren met een lvb, vroegkinderlijke traumatische ervaringen en (onbehandeld) seksueel trauma een aanzienlijke kans lopen om (meermaals of chronisch) in de greep van een mensenhandelaar te komen.

Kijk voor meer informatie en extra aandachtspunten voor professionals in de jeugd-lvb en jeugd-ggz op de websites van het Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op deze pagina lees je meer over het risicoprofiel van slachtoffers.

Charlotte Dopper