Rol gemeente bij aanpak seksuele uitbuiting

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de integrale aanpak van seksuele uitbuiting. Hoe pak je deze problematiek aan?

Basisniveau bestuurlijke aanpak

Van gemeenten wordt verwacht dat ze voldoen aan het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel. Dit betekent dat de gemeente werkt aan actieve signalering van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Daarnaast treedt een functionaris op als contactpersoon. Deze is bekend met de bestuurlijke mogelijkheden en hulpinstanties, beleid en regelgeving ter ondersteuning van de aanpak.

De aanpak van seksuele uitbuiting heeft een aantal specifieke elementen die bijzondere aandacht vergen, zoals de methodiek en de slachtoffers, voornamelijk binnenlandse, minderjarige en kwetsbare meisjes. Dit heeft consequenties voor de activiteiten gericht op preventie en de signalering van slachtoffers.

Checklist

Met de checklist Hoe pak je loverboyproblematiek aan? Checklist voor gemeenten kun je nagaan of  de aanpak van seksuele uitbuiting op orde is en welke acties nog nodig zijn. Deze is handig voor zowel gemeenten die hier eigen beleid op hebben als voor gemeenten die in de regio samenwerken met andere gemeenten.

Slachtoffers in beeld

Slachtoffers van seksuele uitbuiting worden nog onvoldoende gesignaleerd en doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat het aantal behandelde slachtoffers veel lager ligt dan het geschatte aantal slachtoffers, namelijk 142 van de 1.363 — slechts 10 procent.

In 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van seksuele uitbuiting. De inspectie concludeerde dat het van belang is dat het bestaande hulpaanbod beter bekend raakt bij de gemeenten die jongeren naar de hulp verwijzen. De inspectie bepleit ook dat gemeenten, VNG en VWS zorgen dat er een landelijk dekkend hulpaanbod voor deze slachtoffers komt.

Charlotte Dopper