Cijfers over mensenhandel

Kinderen en jongeren als slachtoffer van mensenhandel

Geregistreerde slachtoffers

In 2019 zijn er 1.334 mogelijke slachtoffers van mensenhandel aangemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha). Onder hen zijn 108 jongens en meisjes onder de 18 jaar. In de leeftijdgroep van 18  tot en met 22 zijn 298 meldingen gedaan van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. De meeste aanmeldingen betreffen meisjes met de Nederlandse nationaliteit.

Hoewel het totaal aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel stijgt, blijven de meldingen van minderjarigen dalen. In 2015 waren er 288 meldingen (25 procent van alle meldingen) en in 2019 108 meldingen (slechts 8 procent van alle meldingen).  De Nationaal Rapporteur vermeldt dat dat niet betekent dat het aantal slachtoffers werkelijk minder wordt maar dat er minder gemeld wordt. De Rapporteur schat dat in werkelijkheid een derde van alle slachtoffers van mensenhandel minderjarig is. De minderjarige slachtoffers lijken uit beeld te raken.

In de periode 2015-2019 zijn er in totaal 5.060 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Gemiddeld is ongeveer 40 procent van de gemelde slachtoffers jonger dan 23 jaar. In alle leeftijdscategorieën komt seksuele uitbuiting het meeste voor (62 procent van alle meldingen) en zijn de meeste slachtoffers vrouwelijk.

Bij de 879 minderjarigen in de periode 2015-2019 bij wie de vorm van mensenhandel bekend is, gaat het in 443 gevallen om seksuele uitbuiting. Bij 362 van de minderjarige is niet bekend om welke uitbuitingsvorm het gaat.

CoMensha registreert aanmeldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel maar is afhankelijk van onder andere de politie en de Koninklijke Marechaussee voor informatie. Lang niet alle slachtoffers zijn in beeld. De Nationaal Rapporteur meldt dat slechts gemiddeld een op de vijf slachtoffers in beeld is bij CoMensha. Volgens betrouwbare schattingen zijn er jaarlijks tussen 5.000 en 7.500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland (Nationaal Rapporteur, 2020).

Aantal slachtoffers van loverboytechnieken

De meest recente rapportage van de Slachtoffermonitor Mensenhandel (2020) geeft cijfers over slachtoffers van onder andere seksuele uitbuiting, maar niet specifiek over slachtoffers van loverboytechnieken. De laatste cijfers hierover dateren uit 2017. In 2017 zijn 139 slachtoffers van loverboytechnieken geregistreerd. In 2016 ging het om 114 slachtoffers. Er was dus een stijging met 25 slachtoffers. De meeste slachtoffers van loverboytechnieken zijn vrouw en 17 of 18 jaar oud bij aanmelding. Het merendeel van de slachtoffers (113) heeft de Nederlandse nationaliteit.

Het aantal mogelijke slachtoffers van loverboytechnieken schommelt de laatste jaren. In 2013 ging het om 196 gevallen, in 2014 om 216 gevallen en in 2015 en 2016 daalde het aantal naar respectievelijk 119 en 114.

De meeste slachtoffers van loverboytechnieken worden gedwongen tot prostitutie. Het komt ook voor dat zij drugs moeten transporteren, telefoonabonnementen moeten afsluiten of diefstallen moeten plegen. Verder zijn er slachtoffers die al wel onder invloed staan van een loverboy, maar nog niet hebben gewerkt (CoMensha, 2018).

Definitie

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. CoMensha onderscheidt vijf vormen van uitbuiting:

  • seksuele dienstverlening
  • 'geregistreerde' arbeid of dienstverlening
  • bedelarij
  • criminaliteit
  • afstaan van organen.

Loverboys worden beschouwd als mensenhandelaren. Het gaat niet om een aparte vorm van mensenhandel, maar om een andere vorm van werven of misleiden van slachtoffers. Loverboys maken het slachtoffer doelbewust emotioneel afhankelijk door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens via dwang of (dreiging met) geweld uitbuiten (CoMensha, 2016).

Gebruikte publicaties
  • Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (2015). Definitie loverboy
  • CoMensha (2018). Mensenhandel in in Nederland. Het beeld van 2017. Amersfoort: CoMensha
  • Nationaal Rapporteur mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019. Den Haag: Nationaal Rapporteur.
  • Nationaal Rapporteur mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2018). Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017. Den Haag: Nationaal Rapporteur.
Gebruikte onderzoeken
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud