Cijfers over mensenhandel

Kinderen en jongeren als slachtoffer van mensenhandel

Geregistreerde slachtoffers

In 2020 zijn er 984 mogelijke slachtoffers van mensenhandel aangemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha). Dat zijn er minder dan in 2019. Toen ging het om 1.334 meldingen. De verminderde reisbewegingen en beperkingen in de opsporing en signalering door de coronamaatregelen lijken daar volgens de Rapporteur Mensenhandel voor gezorgd te hebben.

In 2020 waren 68 jongens en meisjes onder de 18 jaar mogelijk slachtoffer van mensenhandel. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 22 jaar zijn 152 meldingen gedaan van mogelijke slachtoffers. De meeste aanmeldingen betreffen meisjes met de Nederlandse nationaliteit.

In de periode 2016-2020 zijn er in totaal 4.894 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Ongeveer 34 procent van de gemelde slachtoffers was jonger dan 23 jaar. Bij 659 minderjarigen in de periode 2016-2020 is de vorm van mensenhandel bekend. Daarbij ging het in 341 gevallen om seksuele uitbuiting. Bij 231 minderjarigen is niet bekend om welke uitbuitingsvorm het ging.

De meldingen van minderjarige slachtoffers van mensenhandel zijn in de periode 2016-2020 aanzienlijk gedaald. In 2016 waren er 227 meldingen (24 procent van alle meldingen) en in 2020 152 meldingen (ruim 15 procent van alle meldingen). De Nationaal Rapporteur vermeldt dat dat niet betekent dat het aantal slachtoffers werkelijk minder wordt, maar dat er minder gemeld wordt. De Rapporteur schat dat in werkelijkheid een derde van alle slachtoffers van mensenhandel minderjarig is. De minderjarige slachtoffers lijken uit beeld te raken.

CoMensha registreert aanmeldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel, maar is afhankelijk van onder andere de politie en de Koninklijke Marechaussee voor informatie. Lang niet alle slachtoffers zijn in beeld. De Nationaal Rapporteur meldt dat slechts gemiddeld een op de vijf slachtoffers in beeld is bij CoMensha. Volgens betrouwbare schattingen zijn er jaarlijks 5.000 tot 7.500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland (Nationaal Rapporteur, 2021).

Meer informatie

Seksuele uitbuiting

Meer informatie over gebruikte registratie:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud