Samenwerken in de keten

Bij signalen van seksuele uitbuiting is het belangrijk dat deze op de goede plek terecht komen. Daarna moet er actie worden ondernomen. Samenwerking in de keten is hiervoor essentieel. Niet alleen bij preventie en signalering, maar ook voor de hulp aan het slachtoffer. Verschillende organisaties moeten betrokken zijn in de aanpak van deze problematiek.

Ketensamenwerking

Bij de aanpak van uitbuiting is samenwerking in de zorg- en veiligheidsketen essentieel. Zo kunnen signalen snel worden opgepakt en komt de hulp snel op gang. Ook wordt op die manier de veiligheid snel hersteld. Verder helpt het bij de effectieve opsporing van daders en voorkomt het zo meer slachtoffers. Door nauw samen te werken met vertegenwoordigers uit het zorgdomein en veiligheidsdomein, zorg je voor een integrale aanpak.

Per gemeente is de ketensamenwerking verschillend ingericht. In elk geval moeten partners als de gemeente, politie, Openbaar Ministerie en jeugdhulp met elkaar samenwerken. Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) beschikt over uitgebreide informatie over voorwaarden en structuren met betrekking tot de integrale ketenaanpak. Lees de informatie en stappen op de website van het CCV. Afspraken tussen partners kunnen formeel worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst of samenwerkingsconvenant, waarin ook aandacht is voor informatie-uitwisseling.

Het CCV noemt belangrijke succesfactoren voor de ketensamenwerking:

  • inachtneming van de privacywetgeving
  • delen van kennis en best practices
  • buiten de eigen organisatie of functie kunnen en willen kijken
  • vertrouwen in elkaar
  • vaste contactpersonen bij alle partners
  • structurele financiering in een meerjarenplan
  • persoonlijke inzet en betrokkenheid
  • terugkoppeling van geboekte resultaten aan elkaar en aan het gemeentebestuur en gemeenteraad
  • voldoende capaciteit en gegarandeerde inzet van alle ketenpartners.

Samenwerking tussen jeugdprofessionals en politie en justitie

Naast de brede ketensamenwerking is het belangrijk dat jeugdprofessionals goed samenwerken met politie en justitie. Een goede samenwerking kan de veiligheid van slachtoffers versterken en is cruciaal bij bijvoorbeeld een vermissing van een jeugdige die in een instelling verblijft.

De handreiking voor jeugdhulpverleners Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en justitie? geeft tips voor een goede samenwerking met politie en justitie in de regio. De handreiking biedt aandachtspunten voor het opbouwen van contact en vertrouwen en het samen in kaart brengen van het netwerk van een slachtoffer. Daarnaast gaat de handreiking in op situaties als de vermissing van een slachtoffer en agressie of onveiligheid binnen de hulp.

Deze handreiking wordt in 2023 herzien en bijgewerkt met actuele ontwikkelingen.

Foto Els te Winkel